– Feriepenger må inn i kompensasjonsordningen

Corona-rammede bedrifter har nå store utfordringer med likviditeten. Derfor bør feriepenger til ansatte inkluderes i kompensasjonsordningen når den justeres i mai, konstaterer SMB Norge-sjef Olaf Thommessen.

Les også: 3 grep for en mer inkluderende kompensasjonsordning

En fersk undersøkelse fra Næringslivets Hovedorganisasjon viser at en fjerdedel av de små bedriftene (0-9 årsverk) oppgir at de mangler penger til å betale regninger som forfaller innen kort tid. 17 prosent av de samme bedriftene svarer dessuten at de ikke har midler til å betale ut feriepenger.

Olaf Thommessen, leder i SMB Norge

– Tallene er skremmende og viser hvor hardt denne situasjonen har rammet norske bedrifters likviditet. Dette bekrefter også vårt inntrykket av at det er de aller minste bedriftene som er mest sårbare i denne situasjonen, sier SMB Norge-sjef Olaf Thommessen.

Undersøkelsen viser nemlig at bedrifter med færre enn ni årsverk er overrepresentert blant bedriftene hvor feriepengene står i fare. Aller verst stilt er det imidlertid blant reiselivsbedriftene, hvor 33 prosent svarer at de ikke har penger.

Les også: Søknadsportalen for kompensasjonsordningen er åpen

Bør inkluderes

Nå håper Thommessen at Regjeringen vil undersøke om det er mulig å inkludere feriepenger til ansatte i kompensasjonsordningen, som nylig ble vedtatt.

–  Alle parter har vært tydelige på at man skal kunne justere denne ordningen underveis. Derfor håper vi nå at Regjeringen vil diskutere mulige løsninger på dette med feriepenger. Hvis ikke så vil vi kunne se en enda større økning i antall konkurser inn mot sommeren, frykter Thommessen.

Dersom bedrifter ikke utbetaler feriepenger som avtalt vil deres ansatte kunne fremme dette som et krav og i teorien også begjære bedriften konkurs på linje med andre kreditorer.

– Målet må være å stå igjen med så mange levedyktige bedrifter som mulig på andre siden av denne krisen. Da må vi også adressere likviditetsproblemene i enda større grad. Vi har ikke råd til å ikke gjøre det, avslutter Thommessen.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge