Immaterielle rettigheter kan brukes som verktøy for å kunne komme styrket ut av denne krisen.

I Acapo har vi har sett på 4 forhold relatert til IP og IPR som mange SMB-bedrifter står i og bør tenke på i dag:

  1. Likviditet
  2. Finansiering
  3. Posisjonering
  4. Konkurs

Det engelske ordtaket «Necessity is the mother of invention» gjenspeiler den utemmelige drivkraften som små og mellomstore bedrifter har for å kunne tilpasse seg i krisetider og posisjonere seg for fremtiden. Nå spør mange seg om de kan snu en krise til en mulighet?

Immaterielle rettigheter kan brukes som verktøy for å kunne komme styrket ut av denne krisen.

Alle medlemmer i SMB Norge får det første møte kostnadsfritt (inntil 60 min).

Del 1 – Likviditet og finansiering

De fleste bedrifter hadde klare planer og budsjetter for 2020, men året var ikke gammelt før korona-krisen slo til og budsjetter og planer ble kullkastet. Hva kan du gjøre for å få bedre økonomisk kontroll og handlingsrom?

1. Likviditet – hvordan betaler jeg mine løpende patent- og varemerkeutgifter?

Mange bedrifter har i dagens situasjon et klart ønske om å holde kostnadene nede. Derfor kuttes gjerne IPR-porteføljen ned til beinet med det resultat at bedriften risikerer å slette essensielle rettigheter til fordel for en kortsiktig kostnadsreduksjon. Det er da viktig å være oppmerksom på at mange av disse rettighetene ikke kan gjenopprettes eller søkes på ny etter at krisen er over. Før du bruker «utgiftsøksen» bør du vurdere de alternative og forholdsvis enkle grepene, slik at du kan håndtere kostnadene over tid.

Vår første anbefaling er å ta tidlig kontakt med din patent- og varemerkerådgiver. Informer om din situasjon og dine utfordringer. Et av de raskeste grepene er å få flest mulige utsettelser i saker med løpende saksbehandling. Med et enkelt skriv til patentmyndigheter kan vi ofte utsette frister og aktivitet og dermed også kostnader i opptil flere måneder. Det finnes mange typer utsettelser en kan benytte, men felles for disse, er at en må planlegge. Dersom du skulle angre på en rettighet du har slettetfinnes det også muligheter for gjenoppretting1, men i begrenset omfang.

Les også: Krise eller mulighetsmarked – innovasjon og IP i Coronaens tid

Har du mange permitterte er det helt avgjørende at kontaktpersoner som har myndighet til å fatte beslutninger i disse sakene fortsatt er tilgjengelige. Når en frist brytes og en avgjørelse er tatt, er det som regel ikke mulig å reversere denne. Mange frister kan ikke skyves på, det er derfor avgjørende at din IP-rådgiver hele tiden har kontaktpersoner å forholde seg til.

Snakk med din rådgiver om betalingsutsettelse! I disse tider er dugnadsviljen større enn man tror. Rådgiverbransjen er ikke noe unntak og vi har selv sett mange gode eksempler på det. Acapo ønsker å gå ett skritt videre, vi å tilby en kostnadsfri oppfølging for SMB-bedrifter som sliter, så lengde våre ressurser strekker til. Fokus ligger her på råd knyttet til å håndtere dagens utfordringer, men også for å identifisere nye muligheter.

Les også: Posisjonering for fremtiden – om hvordan man kommer styrket ut av krisen

Bedriften bør også benytte anledningen til å gjennomgå hele porteføljen av immaterielle rettigheter og verdier. Dette bør gjøres på en gjennomtenkt og strategisk måte. Det er langt fra sikkert at alle søknader, varemerker, patenter eller andre rettigheter er like relevante i dag som da dere sendte inn søknadene. Avgjørelser om å la rettigheter falle er i de fleste tilfeller endelige, og du kan ikke tas opp igjen søknader eller rettigheter som faller/utgår. Husk også at immaterielle rettigheter er omsettelige. Et godt alternativ er derfor å selge eller lisensiere de ut til andre dersom du ikke lenger kan utnytte rettighetene selv.

Budsjettet for 2020 vil for mange også måtte justeres. Her kan Acapo bidra med estimater for å gi et bilde av utgiftene knyttet til eksisterende IPR, spesielt for årsavgifter knyttet til patenter og fornyelser av varemerker.

Spør oss i Acapo om hjelp og råd, dette er hverdagen for oss. Med vår tekniske og juridiske ekspertise bistår vi i spørsmål innen hele det immaterielle rettsområdet. Vi tar gjerne et videomøte eller en prat på telefon. Ta kontakt via vårt kontaktskjema, eller kontakt en av våre dyktige rådgivere direkte

Del 1 med temaet: 2. Finansiering
Del 2 med de siste to temaer: 3. Posisjonering og 4. Konkurs