Fagnettstedet for SMB-sektoren

Finansminister Jan Tore Sanner (H) Foto: Finansdepartementet

Halverer egenandelen for kompensasjonsordningen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Regjeringen har bestemt seg for å kutte bedriftenes egenandel for kompensasjonsordningen fra 10.000 til 5.000 kroner. Dermed vil 10.000 flere bedrifter vil omfattes av ordningen, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Les også: 3 grep for en mer inkluderende kompensasjonsordning

Siden søknadsportalen åpnet for litt over en uke siden har 13.500 bedrifter fått utbetalt støtte.

Finansminister Jan Tore Sanner (H)

– Innspillene vi har fått, og vurderingene vi har gjort, tilsier at egenandelen på 10.000 kroner er litt høy. Den vil derfor bli halvert til 5.000 kroner fra og med søknaden for april. I følge anslagene våre, vil det føre til at rundt 10.000 flere bedrifter vil bli omfattet av ordningen, legger han til.

Ikke perfekt

Finansministeren understreker at målet med med ordningen er å unngå unødige konkurser og oppsigelser.

– Da er det viktigere at de aller fleste bedriftene får pengene raskt, enn at ordningen treffer perfekt og 100 prosent rettferdig. Det har vi varslet hele tiden, og slik ble det.

Likevel mener Sanner at det er behov for enkelte justeringer slik at den treffer enda bedre i neste søknadsrunde, som vil være i midten av mai.

– Vi er ikke i mål med alle justeringene ennå, men noen er klare og andre jobber vi videre med, sier Sanner.

SMB Norge har hele veien argumentert for at hele egenandelen bør kuttes. Dette vil Sanner imidlertid ikke love.

– Ingen får kompensert alt. Det er derfor naturlig å beholde en liten egenandel, sier Sanner.

Les også: Søknadsportalen for kompensasjonsordningen er åpen

Stell av dyr

Den andre endringen Regjeringen nå varsler er at man åpner for at bedrifter som er pålagt å stenge vil få kompensasjon for uunngåelige kostnader i forbindelse med stell av dyr. Dette inkluderer også fôr.

– Dette kommer først på plass for søknadsrunden som gjelder for april, men vil bli tilbakebetalt for mars, lover Sanner.

Samtidig opplyser Sanner at de fortsetter arbeidet med en modell for sesongbedrifter som er avhengig av inntektene i høysesongen.

– Vi legger her opp til en samlet etterbetaling for mars, april og mai, sier Sanner.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge