3 grep for en mer inkluderende kompensasjonsordning

Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge
Bilde: SMB Norges adm. dir Olaf Thommessen

For mange av de minste bedriftene faller utenfor kompensasjonsordningen slik den fremstår i dag. Dette bør justeres så fort som mulig, konstaterer SMB Norges administrerende direktør Olaf Thommessen.

Les også: Søknadsportalen for kompensasjonsordningen er åpen

Kompensasjonsordningen skal hjelpe bedriftene med faste kostnader i en tid der inntektene har stanset opp. Etter at søknadsportalen åpnet forrige uke ble det tydelig at enkelte av de aller minste virksomhetene ikke fikk hjelpen de trenger. Dette må man nå justere, mener Thommessen.

– Vi så raskt at for mange av de aller minste falt utenom og tok dette opp med Regjeringen forrige uke. Alle parter er opptatt av at hjelpen skal treffe godt, og mye tyder nå på at man vil gjøre de nødvendige endringene. Det vil i så fall bety at mange av de som til nå har falt utenfor, snart vil få den hjelpen de trenger for å komme seg igjennom denne alvorlige krisen, understreker Thommessen.

Les også: Krisetiltak som ivaretar Hverdagsnæringslivet

Justeringer

SMB Norge var sammen med NHO, Virke og Finans Norge med på å utarbeide stammen av kompensasjonsordningen som ble vedtatt av Stortinget rett før påske. Thommessen understreker at det var viktig å få på plass en ordning raskt, og mener at det bare skal noen justeringer til for at den skal inkludere noen av de aller minste som i dag faller utenfor.

– Vi har hele tiden argumentert for at både egenandelen og minstebeløpet for utbetaling bør ligge lavere, og at lønn til nøkkelansatte i bedriften også bør inkluderes som en uunngåelig fast kostnad. Når disse justeringene kommer på plass så vil mange av problemene være løst, tror Thommessen.

– Planen har hele tiden vært å tilpasse dette fortløpende. Med disse grepene mener vi at alle bedrifter, også de aller minste, vil få den hjelpen de nå sårt trenger, legger han til.

Les også: Regjeringen svarer på 25 spørsmål om kompensasjonsordningen

Her er de tre punktene som SMB Norge har spilt inn til Finansdepartementet:

1. Lønn (til nøkkelansatte) som uunngåelig fast kostnad.

  • Dersom dette kommer på plass så mener SMB Norge at særlig små enkeltmannsforetak og andre mindre bedrifter veldig raskt komme inn i ordningen i den grad de nå faller utenfor, og de vil kunne holde hjulene i gang gjennom krisen slik at vi får et mangfoldig næringsliv også når krisen er over.

2. Egenandel

  • SMB Norge har hele veien vært opptatt av at egenandelen bør settes til null. Dette fordi mange av de minste bedriftene ikke kommer inn under ordningen med dagens formel.

3. Minstebeløp.

  • SMB Norge mener at minstebeløpet på 5.000 kroner er for høyt for de minste bedriftene. Ikke minst ser vi nå at kombinasjonen egenandel på 10.000 og minstebeløp på 5.000 slår svært uheldig ut for mange av de minste bedriftene. Vi mener derfor at minstebeløpet bør fjernes.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge