Har du permittert dine ansatte? Dette bør du vite nå

Svært mange bedrifter har enten permittert eller vurderer å permittere sine ansatte som følge av tiltakene som er iverksatt for å stanse utbruddet av coronaviruset. Her finner du svar på en rekke spørsmål du som arbeidsgiver bør kunne svaret på.

PS: Vurderer du å permittere ansatte så bør du lese vår permitteringsguide.

Hvor lenge skal jeg betale lønn?

På grunn av coronasituasjonen skal du kun betale lønn i to dager etter at du har permittert ansatte. Dette gjaldt fra og med 20. mars. Arbeidsgivere som har betalt lønn til ansatte to eller flere dager før denne datoen slipper å utbetale mer lønn. Se hvordan du beregner perioden i rundskrivet om lønnsplikt.

Skyldes permitteringen brann, ulykker eller naturomstendigheter, er det ingen lønnspliktperiode. Les mer om frister i Arbeidsmiljøloven.

Les også: Oppsummert – endringer i Skatteetatens betalingsfrister

Må jeg forskuttere lønn for permitteringer?

Du skal ikke forskuttere lønn til ansatte for 3. til 20. dag for alle permitteringer som startet fra 20. april eller senere. Du kan ikke kreve å få tilbake utbetalt lønn for permitteringer som starter etter denne datoen.

Dersom du har permittert ansatte etter 20. april eller senere må den som er permittert selv søke om lønnskompensasjon fra NAV.

Les også: KALKULATOR: Hvor mye kontantstøtte får din bedrift?

Refusjon av utbetalt lønn etter 2. permitteringsdag

Du skal kun betale lønn de to første dagene etter at permitteringen har begynt. Har du forskuttert lønn til ansatte i de neste 18 kalenderdagene kan du søke om å få disse pengene tilbake. Dette gjelder kun permitteringsperioder som starter før 20 april. Ansatte som blir permittert etter denne datoen må søke om lønnskompensasjon.

NAV dekker ikke lønn som er høyere enn seks ganger grunnbeløpet. Er den ansatte delvis permittert, for eksempel 50 prosent, får du dekket 50 prosent av lønnsutgiftene dine. Du må søke senest 31. oktober 2020 dersom du vil ha refundert lønn du har utbetalt til permitterte fra 20. mars. NAV jobber med en søknad og vil komme med ytterligere informasjon når den er klar.

Kan ansatte jobbe når de er permittert?

Ja, det kan de. Da blir dagpengene redusert. På meldekortene de sender NAV hver 14. dag, svarer de blant annet på hvor mye de har jobbet. Jobber de mer enn 60 prosent av sin vanlige arbeidstid i en meldeperiode, får de ikke utbetalt dagpenger for denne perioden.

Varer arbeidsoppdraget lengre enn seks uker, må du som arbeidsgiver gi nytt varsel og betale lønn for den første permitteringtiden en gang til. Er arbeidstakeren permittert fra en fiskeforedlings- eller fiskeoljebedrift gjelder egne regler.

Les også: Regjeringen svarer på 25 spørsmål om kompensasjonsordningen

Kan jeg avbryte permitteringen?

Du kan trekke varselet om permittering når som helst før permitteringen starter. Permitteringen kan også avbrytes når som helst, uavhengig av varigheten som ble oppgitt i varslet. Den som er permittert må selv melde fra til NAV om at permitteringen er avbrutt.

Kan jeg si opp en ansatt under permittering?

Dersom du sier opp en ansatt som er permittert, må du som hovedregel utbetale lønn i oppsigelsestiden. Dette gjelder fra den dagen den ansatte får oppsigelsen.

Hvis en permittert ansatt selv sier opp jobben sin, skal du vanligvis ikke utbetale lønn. Dette kan avhenge av hva som står i en eventuell tariffavtale eller andre avtaler mellom arbeidsgiver og ansatt, og må undersøkes i hvert enkelt tilfelle. Oppsigelsestiden er kortere enn vanlig når en permittert ansatt sier opp selv. Her er en lenke til arbeidsmiljøloven § 15-3 nr. 9

Kan jeg permittere ansatte som er sykmeldt?

Ja, du kan permittere arbeidstakere selv om de er sykmeldte. Ditt ansvar for lønnsutbetalingene opphører den dagen permitteringen begynner. Dette gjelder også i arbeidsgiverperioden for sykepenger (de første 16 dagene). NAV overtar ansvaret fra permitteringstidspunktet og sørger for utbetalingen dersom den ansatte har rett til sykepenger.

Når NAV skal overta ansvaret for sykepenger, må du sende en korrigert inntektsmelding til NAV og be den ansatte ettersende sykepengesøknaden til NAV fra “ditt sykefravær” på nav.no. Hvis arbeidstakeren allerede er 100 prosent permittert og blir sykmeldt etter permitteringsdatoen, trenger du ikke sende inntektsopplysninger til NAV.

Kan jeg permittere en ansatt som får omsorgspenger?

Ja, det kan du gjøre. Du sender ut varsel om permittering på vanlig måte og du betaler lønn i arbeidsgiverperioden, som er to dager på grunn av koronasituasjonen.

Hvordan kan jeg være sikker på at permitteringen er gyldig, og at de ansatte får pengene sine?

Du kan permittere dersom virksomheten din reduseres eller stanses i en periode . Dette går fram av Hovedavtalen LO NHO. NAV vil ta stilling til om permitteringen gir rett til dagpenger når de behandler søknaden. Det vil si at de vurderer om permitteringen skyldes at bedriften har redusert eller stanset virksomheten på grunn av forhold du ikke har hatt mulighet til å påvirke.

Les også: Fare for konkurs i 4 av 10 bedrifter

Kan også tilkallingsvikarer permitteres?

Du skal kun varsle tilkallingsvikarer som har oppdrag om permittering. Dersom tilkallingsvikaren ikke har oppdrag kan du bli bedt om å bekrefte mangel på oppdrag, slik at tilkallingsvikaren kan legge denne bekreftelsen ved søknad om dagpenger.

Har tilkallingsvikaren avtale om å jobbe i en periode og rammes av permitteringen, skal du varsle vikaren på vanlig måte. Permitteringen gjelder kun så lenge den avtalte vikarjobben varer. Det vil si siste dagen for det avtalte oppdraget.

Kilde: Denne informasjonen er hentet fra NAV sine hjemmesider. Les mer på www.nav.no

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge