Finansiering for eksisterende og nye prosjekter

Del 1 Likviditet og finansiering

2. Finansiering for eksisterende og nye prosjekter

Hva med finansiering av prosjekter du måtte utsette eller nye ideer og oppfinnelser du har liggende i skuffen? Hvordan finansiere dette nå?

I tillegg til regjerningens kontaktstøttepakke for å dekke løpende utgifter, de omtalte nasjonale støtteordningene2 og fra tiltak Skatteetaten3 finnes det et mangfold av diverse finansieringskilder og muligheter for egenfinansiering.

Det finnes en rekke regionale og lokale tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. For eksempel tilbyr Viken fylkeskommune en støttepakke på 35 millioner kroner for mobilisering til forsking for økt innovasjon4. Mange kommuner tilbyr dessuten interessante tilskuddsordninger for det lokale næringsliv. Vår klare anbefaling er å sjekke og se på de lokale ordningene som er aktuelle for deg og din bedrift.

Skattefunnordningen i Norge5 er en viktig bidragsyter for innovative selskaper. Dette kan brukes på utgifter knyttet til immaterielle rettigheter slik som patent- og varemerkesøknader Forskningsrådet har også innført en del endringer som vil hjelpe bedrifter med å finansiere gode prosjekter. Det er viktig å være oppmerksom på de løpende fristene her6.

Alle medlemmer i SMB Norge får det første møte kostnadsfritt (inntil 60 min).

Innovasjon Norge forsøker å lette næringslivets tilgang til organisasjonens samlede rammer på sju milliarder kroner. Innovasjon Norge har en rekke støttemidler og har etablert en egen korona-pakke for bedrifter7.

Dersom en rettighet er eid av et selskap registret i et annet land, er det mulig det finnes andre muligheter, som f.eks. «patent box»8 i Frankrike og Storbritannia. Dette er skattesystemer som gir vesentlig reduksjon i beskatning på inntekter skapt av immaterielle rettigheter.

Krisetider er ofte tiden for å finne nye samarbeidspartnere, starte den nødvendige dialogen med konkurrenten eller forsøke å kommersialisere egne rettigheter i markedet. Kjøp og salg av rettigheter, lisensiering og andre aktiviteter rundt immaterielle rettigheter står høyt i kurs i disse tider. Dersom du i din porteføljegjennomgang identifiserer et patent eller en annen rettighet du ikke lenger har behov for eller ønsker å utnytte, men som kan ha verdi for en konkurrent eller en partner, kan dette føre til en vinn-vinn-situasjon for begge parter. Du kan få penger i kassen og konkurrenten eller partneren et utvidet handlingsrom, en «freedom-to-operate».  Vær oppmerksom på eierskapet til rettigheten, den kommersielle styrken av rettigheten og dermed verdien av denne.

Les også: Krise eller mulighet?

Antallet konflikter rundt immaterielle verdier og rettigheter ser så langt ikke ut til å gå ned. Tvert om kan mye tyde på at større utenlandske aktører spekulerer i at norske patenthavere ikke er i stand til å forsvare sine rettigheter. Vi anbefaler derfor å vurdere forsikring av bedriftens IP-rettighetene dersom du ikke allerede har dette på plass., En slik forsikring burde være like naturlig som å forsikre fysisk eiendom. Acapo kan gi råd på dette området. Vi har også erfaring med ekstern finansiering av IPR-konflikter.

Immaterielle rettigheter kan også pantsettes. På denne måten kan du reise kapital. For å kunne gjøre dette må du ha fullt og helt eierskap til den aktuelle rettigheten, om nødvendig må du få overdratt eierskapet til riktig juridisk person.  En panterett i en immateriell rettighet får rettsvern ved anmerkning i patentregisteret.9

Spør oss i Acapo om hjelp og råd, dette er hverdagen for oss. Med vår tekniske og juridiske ekspertise bistår vi i spørsmål innen hele det immaterielle rettsområdet. Vi tar gjerne et videomøte eller en prat på telefon. Ta kontakt via vårt kontaktskjema, eller kontakt en av våre dyktige rådgivere direkte.

Del 1 med temaet: 1. Likviditet
Del 2 med de siste to temaer: 3. Posisjonering og 4. Konkurs