Hvor mye kontantstøtte får din bedrift?

Fra og med 17. april kan bedrifter søke om å få dekket sine faste utgifter, hvis omsetningen har falt mer enn 30 prosent på grunn av Coronaviruset. Men hvor mye utgjør dette?

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

Informasjon

For å få den eksakte summen må du samle inn en god del informasjon. Med denne kalkulatoren kan du lage en kjapp oppstilling av tallene slik du husker dem, og på den måten se om det er verdt å gjøre den omfattende jobben.

Les også: Vi er takknemlige

Det viktigste du må vite om ordningen

  • De som ble pålagt å stenge av smittevernhensyn kan få støtte til 90 prosent av faste utgifter, justert etter inntektsfall.
  • Andre bedrifter får støtte til 80 prosent av faste utgifter, også justert etter inntektsfall og med egenandel på 10.000
  • Maksbeløpet er 30 millioner kroner i måneden per bedrift.
  • Omsetningsfallet måles opp imot samme måned i fjor.
  • Behandling av søknader skjer automatisk, med kryssjekking i registre og hurtig utbetaling måneden etter.
  • Ytterligere kontroll skjer i etterkant. Du trenger bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører om at tallene er riktige.
  • Noen bransjer som har andre støtteordninger er unntatt fra denne ordningen.

Hensikten med kontantstøtteordningen er å hjelpe bedrifter som under normale omstendigheter ville være levedyktige, men som sliter med å få hjulene til å gå rundt på grunn av Coronaviruset.

Bedrifter må søke etterskuddsvis hver måned basert på omsetningen. I denne omgang gjelder ordningen for mars, april og mai. Det er Skatteetaten som vil administrere ordningen og en egen søkeportal vil bli satt opp for å ta imot søknader.

Les også: Krisetiltak som ivaretar hverdagsnæringslivet

Slik beregnes beløpet du kan få 

Det kan være tungvint å beregne støtten du har krav på manuelt. Formelen som danner grunnlaget for din kontantstøtte er som følger:

(Omsetningsfall i prosent sammenlignet med samme måned i fjor) x (Uunngåelige faste kostnader – egenandel) (Justeringsfaktor 0,8 eller 0.9) Kontantstøtte

SMB Norge og Escalon Services ønsker å gjøre dette enklere for deg. Derfor har vi laget et regneark med noen innebygde funksjoner som du kan fylle ut selv. Her kan du fylle inn omsetning i samme periode i fjor, omsetning pr måned i år og summere opp faste kostnader.

Les også: Kontantstøtten – En løsning som når hverdagsnæringslivet

Escalon tilbyr SMB Norges medlemmer et 30 minutters gratis rådgivningsmøte knyttet til økonomi, regnskap og HR. For mer informasjon, klikk HER.