Fagnettstedet for SMB-sektoren

smb norge

«Vi er takknemlig for at SMB Norge har jobbet for å få satt søkelyset på små bedrifter som oss»

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

To av SMB Norges medlemsbedrifter, Klinikk 10A og Follo Catering, ble trukket frem av finansminister Jan Tore Sanner da han på pressekonferansen forklarte hvordan regjeringens nye kompensasjonsordning vil fungere.

-Det var hyggelig å bli nevnt av finansministeren, sier Olav Kise, leder for Klinikk 10A, et behandlingssted i Oslo med seks terapeuter innen fysioterapi, kiropraktikk og akupunktur.

Torsdag ettermiddag presenterte finansminister Jan Tore Sanner regjeringens forslag til støtteordninger for bedrifter rammet av Coronakrisen. SMB Norge har sammen med NHO, Virke, LO og Finans Norge samarbeidet for å få til kompensasjonsordninger som ivaretar både små og store bedrifter som er rammet.

Les også: https://dinbedrift.no/krisetiltak-som-ivaretar-hverdagsnaeringslivet/

«Tøft»

Da smittevernstiltakene ble innført, ble Klinikk 10A pålagt å stenge på dagen.

-Alle våre inntekter forsvant. Vi er helsearbeidere, så vi er alltid forberedt på krise. En ting er den økonomiske biten, men jeg tenker også pasientene våre som har smerter og nå ikke får behandling, sier Kise.

-Det er tøft, men vi er samtidig i samme båt som mange andre. Det gir en viss trøst, sier han.

Han var fredag etter pressekonferansen samlet til krisemøte i lokalene til Klinikk 10A med kollegaene og medeierne Fredrik Schjøll og Caja Collett Jørgensen. Med regjeringens forslag til krisestøtte for bedrifter som ble pålagt å stenge, vil Klinikk 10A kunne få dekket 68.400 kroner av de månedlige faste kostnadene på 76.000 kroner.

-Det er veldig bra. Vi er takknemlige for at SMB Norge har jobbet for å få satt søkelyset på små bedrifter som oss, sier Kise.

Les også: https://dinbedrift.no/thommessen-ryggraden-star-i-fare-for-a-brekke/

Etterlyser overgangsordninger

Regjeringens kompensasjonsordning skal i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai. Kise er opptatt av at regjeringen også må få på plass overgangsordninger for kompensasjon når Klinikk 10A får lov til å åpne igjen.

– Får vi lov til å åpne 1. juni, så er det ikke gitt at alle pasientene kommer tilbake med en gang. Pasientene er redde, de er blakke, og det er sommerferie. Samtidig må vi betale husleien. Jeg frykter derfor at vi går konkurs dersom det ikke også kommer overgangsordninger for oppstarten, sier Kiese.

Se pressekonferansen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30–omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/

Tærer på overskuddet

Follo Catering ble også trukket frem av Jan Tore Sanner. Ås-bedriften måtte ikke stenge driften slik Klinikk 10A måtte, men omsetningen i mars er 75 prosent lavere enn samme periode i fjor.

-Vi har overskudd som vi tærer på nå. Det handler jo ikke bare om å overleve, men også om å ha kraft til å leve videre når dette er over, sier Torbjørn Kristiansen i Follo Catering.

Ås-bedriften, som før koronakrisen inntraff sysselsatte 4,5 årsverk, hadde i mars faste månedlige kostnader på rundt 150.000 kroner. Ifølge Sanners regnestykke vil Follo Catering med de nye tiltakene kunne få utbetalt en kompensasjon på rundt 84.000 kroner.

-Det var hyggelig å bli nevnt. Vi er ikke blant de bedriftene som er hardest rammet. Vi leverer fortsatt mat til to kantiner, og vi har et overskudd som vi nå tærer på. Det er mye verre for de bedriftseierne som nå må legge ned, sier Kristiansen.

Bretter opp ermene. -Det som er bra med tilskuddsordningen som nå kommer, er at den hjelper oss å holde hodet over vannet. Vi har ikke tenkt å gi oss, sier Torbjørn Kristiansen i Follo Catering (til venstre).

 

«Vi gir oss ikke»

-Det som er bra med tilskuddsordningen som nå kommer, er at den hjelper oss å holde hodet over vannet. Vi har ikke tenkt å gi oss. Vi bretter opp ermene og skal komme oss gjennom dette, sier Kristiansen.

Dagen etter regjeringens pressekonferanse måtte Follo Catering permittere ytterligere et halvt årsverk. Kristiansen frykter at en videre nedstengning av Norge vil føre til enda flere konkurser, som igjen vil påvirke andre bedrifter.

-Nå er det viktig at hjulene i Norge holdes i gang. Det hjelper ikke å få støtte til å betale faste utgifter, dersom kundene og inntektene forsvinner, sier han.

Dette er regjeringens forslag til kompensasjonsordning

  • Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, med enkelte unntak, blant annet:

-Finansnæringen
-Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
-Olje- og gassutvinning
-Foretak som er under egne støtteordninger som private barnehager og flyselskaper
-Foretak uten ansatte (unntatt enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
-Foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling

  • Foretaket må ha et omsetningsfall på minst 30 prosent sammenlignet med samme måned året før (20 prosent i mars). Dersom foretaket ikke hadde virksomhet samme måned året før, kan et gjennomsnitt av januar og februar i år brukes.
  • Det settes en minstegrense for utbetaling, slik at beregnet støttebeløp under 5000 kroner utbetales ikke.
  • Den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned og at det settes en høyere maksgrense for konserner, forutsatt at en slik løsning kan godkjennes av ESA. Regjeringen vil foreslå at vi kommer tilbake til de endelige grensene i en egen forskrift.
  • Som uunngåelige, faste kostnader regnes leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader. Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader.
  • Ordningen gjelder for mars, april og mai. Den vil bli forlenget hvis behov.
  • Regjeringens forslag til kompensasjonsordning for bedrifter må godkjennes av Stortinget og ESA.
  • Målet er å åpne søkeportalen 17. april
  • Ordningen er todelt: Det skilles mellom de som er pålagt av staten å stenge, og de som ikke er det.

Les mer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30–omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge