Krisetiltak som ivaretar hverdagsnæringslivet

-SMB Norge har blitt lyttet til. Vi som representerer tusenvis av små bedrifter rundt omkring i Norge er glad for at regjeringens krisetiltak for næringslivet nå også har kompensasjonsordninger som ivaretar disse, sier Olaf Thommessen, administrerende direktør for SMB Norge.

På en pressekonferanse 2. april ble regjeringens forslag til kompensasjonsordning for bedrifter presentert. SMB Norge har sammen med Virke, NHO, LO og Finans Norge fått være med på å påvirke innretningen på tiltakene.

Olaf Thommessen - SMB Norge

-Regjeringen inviterte SMB Norge, som representerer mange av disse tusenvis av bedriftene i Norge, med til å sette seg ned rundt bordet for å snakke om hvilke konkrete tiltak må til for å redde flest mulig av disse bedriftene – selve ryggraden i norsk næringsliv. Det norske hverdagsnæringslivet, sier Olaf Thommessen, leder for SMB Norge.

-Jeg er imponert over alle her i panelet og i departementene som jobber døgnet rundt, der hastighet har vært et nøkkelord i motsetning til millimeterpresisjon, og der dugnadsånd og godvilje har fått råde, og der alle har vært opptatte av å ta en for laget, sier Thommessen.

For SMB Norge har det vært særlig viktig å få på plass krisetiltak som treffer de aller minste bedriftene. Og vi er særlig glade for disse tiltakene:

  1. At egenandelen på faste utgifter er satt så lavt som 10.000 kroner, slik at langt de aller fleste småbedriftene nå omfattes av ordningen.
  2. De med yrkesforbud får en høyere kompensasjonsgrad enn andre, uten egenandel.
  3. Og vi er svært gladefor at inngangstaket for redusert omsetning er 30 prosent, som er en enda bedre ordning enn den danske (som det ofte refereres til).
  4. Vi tror også at innretningen, der Skatteetaten og banksektoren står for en effektiv og sømløs løsning vil gjøre det betydelig lettere med denne pakken enn med tidligere pakker. Og ikke minst at den har kommet såpass raskt på plass.
  5. Formuleringene i pakken er også utformet slik at det skal være mulig å justere underveis etter hvert som vi ser hvordan det treffer, sier Thommessen.

Ropte varsko

Bakgrunnen for disse tiltakene er nedstengningen av Norge 13. mars for å hindre spredning av korona.

Nedstengningen førte ganske raskt til at flere titusen små og mellomstore bedrifter i Norge – selve ryggraden i norsk næringsliv – var i ferd med å gå konkurs. Dette er bedrifter som sysselsetter 70 prosent av alle i privat sektor, som nå var i ferd med å brekke som følge av nedstengningen.

Rundt omkring i landet måtte bedrifter måtte permittere tusenvis av ansatte, samtidig som faste kostnader fortsatte å løpe. 40 prosent av små og mellomstore bedrifter fryktet snarlig konkurs, viste en undersøkelse foretatt av SMB Norge.

Det gikk fort og det var kritisk.

I Drammen måtte Morten i selskapet To Be More AS permittere seg selv og seks ansatte. Selskapet leier ut led-skjermer til sportsarrangementer og kjøpesentre. Over natten stanset alt opp.

Olaf Thommessen - SMB Norge

I Oslo måtte en rekke helsearbeidere i helsehuset Klinikk 10 stenge senteret. De fikk i realiteten yrkesforbud.

I Ås opplevde cateringselskapet til Torbjørn et omsetningsfall på nærmere 80 prosent.

-Vi i SMB Norge ropte et høyt varsko og vi ble hørt, sier Olaf Thommessen.

-Dette er krisetiltak for et næringsliv i krise. Dette er ingen pakke som skal stimulere til vekst og nyskapning. Dette er en pakke som skal medføre at krisen blir minst mulig ille. Sånn sett er det ingen grunn til å juble, understreker han.

-Men Morten i To Be More får nå dekket over 60 % av sine faste kostnader. Katharina i Akupunkturhuset får dekket nesten alt. Og det er to eksempler på et hverdagsnæringsliv med og uten yrkesforbud som når får det litt mindre vanskelig, sier Thommessen.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge