SMB Norge: – Regjeringens innleieforbud er ulovlig

SMB Norge-sjefen reagerer på regjeringens innleierforbud
Bilde: SMB Norge-sjef Jørund H. Rytman. Foto: SMB Norge/Johnny Syversen

Den foreløpige konklusjonen fra ESA sier at regjeringens omstridte innleieforbud i bygg- og anleggsbransjen bryter med EØS-avtalen. SMB Norge krever at forbudet skrotes, og mener staten er erstatningspliktig.

17. april i år klaget SMB Norge, interesseorganisasjonen for landets små og mellomstore bedrifter, regjeringens omstridte innleieforbud inn EFTA overvåkningsorgan ESA.

Torsdag 29. juni møttet SMB Norge organisasjonen ESA for å legge frem klagen på regjeringens forbud mot midlertidig innleie av

SMB Norge møter ESA.
SMB Norge møter ESA i Brussel. Fra venstre: advokatene Nicolay Skarning og Jan Magne Langseth fra advokatfirmaet Simonsen, Vogt og Wiig, Jørund H. Rytman og Åsmund Prytz fra SMB Norge.

arbeidskraft i bygg- og anleggsbransjen.

Nå foreligger den foreløpige konklusjonen fra ESA. I et formelt brev til norske myndigheter, skriver ESA at innleieforbudet bryter med EØS-avtalen, og dermed er ulovlig.

– Dette så nært vi kan komme en full seier for landets små og mellomstore bedrifter. Det sier en tydelig fornøyd Jørund H. Rytman, administrerende direktør i SMB Norge.

– Vi har hele tiden vært helt tydelige på at regjeringens innleieforbud var i strid med EØS-avtalen. Den foreløpige konklusjonen viser at ESA er enige med oss, sier Rytman.

Les også: Europeisk støtte til SMB Norges krav om uavhengige domstoler

Må følge spillereglene

Til tross for at regjeringen har to måneder på seg å gi tilsvar til ESA, forventer SMB Norge-sjefen at regjeringen følger spillereglene.

– Nå må regjeringen innse at innleieforbudet i bygg- og anleggsbransjen gikk altfor langt. Dette har fått store konsekvenser for mange små og mellomstore bedrifter, sier Rytman.

– Nå forventer vi at regjeringen innretter seg etter dette og følger spillereglene i norsk arbeids- og næringsliv. Da må innleieforbudet skrotes, sier Rytman.

Les også: Vellykket SMB-dag

Mener staten er erstatningspliktig

Interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter vil nå vurdere gruppesøksmål mot staten, sammen med  bedrifter som har

Regjeringens innleieforbud blir en sak for ESA
Nicolay Skarning, advokat i Advokatfirmaet Simosen Vogt Wiig.

blitt rammet av innleieforbudet.

– Innleieforbudet har medført store konsekvenser for mange små og mellomstore bedrifter. Det forventer vi at staten kompenser. Vi vurderer også et gruppesøksmål mot staten sammen med berørte bedrifter, sier Rytman.

Nicolay Skarning, partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, er SMB Norges advokat i saken.

– Vi har fått medhold på viktige punkter hos EFTAs overvåkningsorgan, og forbereder gruppesøksmål mot den norske stat på vegne av de bedriftene som har tapt penger på innføringen av forbud mot bruk av bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter fra 1. april 2023, sier Skarning.