Europeisk støtte til SMB Norges krav om uavhengige domstoler

Europeisk støtte
Bilde: Europeiske Entreprenører støtter SMB Norge sitt krav om uavhengige domstoler i arbeidsrettssaker.

Europeiske Entreprenører støtter SMB Norge sitt krav om uavhengige domstoler i arbeidsrettssaker. – Nå som vi har får Europeisk støtte i denne saken er det ingen tvil om at det er en stor feil i det norske rettssystemet, sier administrerende direktør i SMB Norge Jørund Henning Rytman.

SMB Norge har klagd inn til Europarådet at partene i en arbeidsrettssak kan sette sammen sin egen domstol, unntatt rettens leder. SMB Norge anser dette i strid med prinsippet om uavhengige domstoler, og at dette særlig går ut over små og mellomstore bedrifter.

– Det er en massiv feil i det norske rettssystemet når det omhandler arbeidsrettssaker. Det at partene i slike rettsaker kan velge egne meddommere er i strid med prinsippet om uavhengige domstoler. Dette får retten til å fremstå som partisk, sier administrerende direktør Jørund Henning Rytman.

Les også: Vellykket SMB-dag

Europeiske Entreprenører støtter SMB Norge

Jørund H. Rytman, adm.dir. i SMB Norge.

Nå har SMB Norge fått støtte fra Europeiske Entreprenører, som skriver til Europarådet 5. juni 2023: «Den norske domstolsordning i arbeidsrettssakene er i strid med Den reviderte Europeiske sosialpskt artikkel 24 om uavhengige domstoler.»

– Nå som vi har får Europeisk støtte i denne saken er det ingen tvil om at det er en stor feil i det norske rettssystemet. Dagens ordning slår skjevt ut, noe som igjen gjør det håpløst for små og mellomstore bedrifter i Norge. Vi krever at det skjer en endring snarest slik at arbeidsrettssaker blir rettferdig for alle bedrifter uansett størrelse, sier Rytman.

 

Les også: SMB Norge møter Eftas overvåkningsorgan

Risikable rettsaker for SMB i Norge

Europeiske Entreprenører skriver i brevet til Europarådet at de frykter at rettssystemet i Norge er skadelig for små og mellomstore bedrifter, og at dette derfor gjør søksmål mer risikabelt for disse bedriftene. Videre peker de på tre problemer som gjør dette vanskeligere for små og mellomstore bedrifter i Norge.

Problemet er at i første rettsinstans i en arbeidsrettssak, så skal saken opp i Tingretten. Og i tingrettssaker er det en juridisk dommer og to meddommere. Praksis i arbeidsrettssaker i Tingretten (første rettsinstans) er at partene selv kan foreslå meddommere. Vi i SMB Norge mener at dette har LO systematisert på en måte som slår skjevt ut.

– Dette er en gammel ordning fra 1977. Hittil har både LO og NHO har fått lov til å velge meddommere, men vi i SMB Norge har aldri fått anledning til det. Det er ikke rettferdig. Statistikken taler for seg. LOs folk er ikke akkurat upartiske, avslutter Rytman, administrerende direktør i SMB Norge.