SMB Norge møter Eftas overvåkningsorgan

SMB Norge møter Eftas overvåkningsorgan
Bilde: Jørund H. Rytman, administrerende direktør i SMB Norge

Torsdag 29. juni møter SMB Norge Eftas overvåkningsorgan, ESA, etter at regjeringen i april innført et absolutt forbud mot innleie av arbeidskraft i bygg- og anleggsbransjen, i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

I april klagde SMB Norge den norske staten inn for EFTAs overvåkingsorgan, ESA, etter at medlemmene har fått forbud mot å bruke vikarbyråer ved midlertidig arbeidskraftbehov. Regjeringen innførte forbudet fra 1.april 2023 etter krav fra LO, som ønsker å tvinge alle til å organisere seg og kreve tariffavtale med store fagforeninger, som forbundene i LO.

Torsdag 29.6 møter SMB Norge med advokater fra Simonsen Vogt Wiig, ESA i Brussel etter å ha blitt bedt om å utdype klagen nærmere. Forbudet passer ikke for medlemmene i SMB Norge, som ofte ønsker mer fleksibilitet. Dessuten er organisasjonsfriheten viktig for SMB Norge, uttaler administrerende direktør Jørund Rytman i SMB Norge.

– Vi mener regjeringen gikk altfor langt med dette forbudet. Forbudet omfatter til og med innleie av vikarer ved sykdom. Dette rammer mange små og mellomstore bedrifter hardt og derfor sendte vi inn klage på regjeringen, sier Jørund H. Rytman, administrerende direktør i SMB Norge.

Les også: Rytman: – Regjeringen burde ha skrotet nye kvoteringsregler

Bryter med EØS-avtalen

De små og mellomstore i SMB Norge mener at det norske forbudet mot innleie fra bemanningsforetak bryter med EØS-avtalen – og mener derfor at klagen mot regjeringen til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, vil bli godkjent.

Interesseorganisasjonen for landets små og mellomstore bedrifter har fått bistand fra advokatene Nicolay Skarning og Jan Magne Langseth fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Regjeringens innleieforbud blir en sak for ESA
Nicolay Skarning, advokat i Advokatfirmaet Simosen Vogt Wiig.

– Det er vår mening at regjeringens innleieforbud er unødvendig omfattende og inngripende, og dermed et klart brudd på EØS-avtalen, sier Nicolay Skarning.

Skarning mener dette er et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 11 samt EU-Chartret artikkel.

– Dette tvinger i realiteten ansatte til å organisere seg og bedrifter til å ha tariffavtaler. Etter vårt syn er det et klart brudd på organisasjonsfriheten til både ansatte og bedrifter, sier Skarning.

Les også: Vellykket «speed-date» med politikere i Arendal

Konsekvenser for SMB-sektoren

Rytman mener innleieforbudet rammer spesielt små og mellomstore bedrifter hardt.

– De aller fleste små og mellomstore bedrifter har ikke en egen personalavdeling. Da er det veldig greit å kunne forholde seg til et bemanningsbyrå når man raskt trenger litt ekstra hjelp, sier Rytman.

Regjeringen har også hevdet at «det er grunn til å tro at flere virksomheter leier inn arbeidstakere i større omfang enn det loven gir grunnlag for».

– Vi kan ikke se at regjeringen har underbygget eller dokumentert dette noe videre. Vi kan derfor ikke akseptere at små og mellomstore bedrifter skal ofres på bakgrunn av synsing fra regjeringen, avslutter Rytman.

Les klagen her:

SMB-Norge – Klage til ESA – 17-4-23