Regjeringen og Frp er enige om ny og forbedret krisepakke!

Etter harde forhandlinger mellom regjeringspartiene og Frp, ble partene mandag kveld enige om en ny krisepakke for næringslivet med høyere kompensasjonsgrad enn det som lå inne i det opprinnelige forslaget.

Her kan du lese mer om regjeringens opprinnelige forslag 

Rask enighet

Jørund Rytman, SMB Norge

Den nye avtalen innebærer at bedrifter med stor omsetningssvikt som følge av Covid 19, får økt kompensasjonsgraden til 85 prosent for november og desember, opp fra forslaget om en dekning på 70 prosent som lå inne i regjeringens forslag. 

Jørund Rytman, som er leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge, er glad for justeringene og ikke minst at partene kom frem til en løsning raskt.

– Det er veldig mange små og mellomstore bedrifter som er i tidenes krise og ser veldig mørkt for månedene fremover. Derfor er vi glade for at regjeringspartiene og FrP ble enige så raskt forbedre krisehjelpen til næringslivet, sier Rytman.

Les også: Ordningen er god men pengene kommer for sent

Ser bedre ut

Han peker spesielt på økningen i kompensasjonsgraden som en positiv utvikling, selv om SMB Norge har argumentert kraftig for full dekning til bedrifter som har måttet stenge ned virksomheten på grunn av pandemien.

– Vi har vært tydelige på at vi ønsker 100 prosent kompensasjon for de bedrifter som i praksis har fått yrkesforbud under denne krisen. Men vi er likevel fornøyd med at krisepakken nå ser betydelig bedre ut enn den gjorde før disse forhandlingene startet, konstaterer Rytman.

Les også: Et samlet arbeidsliv advarer – ber om ny krisepakke

Dette har regjeringspartiene og Frp blitt enige om i forhandlingene om koronakrisepakken:

* Økt kompensasjonsgrad til coronarammede bedrifter. I perioden september-oktober øker den til 70 prosent, i november og desember til 85 prosent og i januar og februar til 80 prosent. Maksimal utbetaling per måned settes til 80 millioner kroner.

* Regjeringen skal lage en ny modell for kompensasjonen for perioden etter februar. Dersom smittesituasjonen tilsier det, skal et slikt forslag fremmes for Stortinget innen utgangen av januar.

* Ordningen med statlig garanterte lån for små og mellomstore bedrifter forlenges ut første halvår, mens løpetiden forlenges til seks år.

* Flypassasjeravgiften blir fjernet for hele året.

* Ordningen med statlig kjøp av flyruter forsterkes til totalt 2 milliarder kroner neste år.

* Den reduserte satsen med lavmoms for reiseliv, kultur, luftfart og kollektivtransport blir videreført til 1. juli.

* 35 millioner til å sikre driften av den private flyplassen Torp i årets fire første måneder.

* Minstekravet for å søke støtte til publikumsåpne arrangementer som blir avlyst, reduseres fra 500 til 350 personer.

* Støtten til pakkereisearrangørers refusjon av avlyste reiser økes fra 40 til 60 prosent.

*Totalt settes det av 400 millioner kroner til tiltak for å bekjempe ensomhet blant eldre.

* Krisepakken er totalt styrket med 4,4 milliarder kroner.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge