Et samlet arbeidsliv advarer – ber om ny krisepakke

Foto: SMB Norge
Bilde: Foto: SMB Norge

SMB Norge har sammen med resten av partene i arbeidslivet, bedt regjeringen om å få på plass en ny kompensasjonsordning for næringslivet.

Les også: Ny kompensasjonsordning for reiselivet

SMB Norge-sjef Olaf Thommessen

Et samlet arbeidsliv, bestående av SMB Norge, LO, NHO og Virke, roper nå varsku på vegne av norsk næringsliv. Nye og omfattende smitteverntiltak vil ramme bedriftene hardt, og ikke minst gjelder dette mindre bedrifter som denne gangen har brukt opp det de eventuelt har hatt av krisebuffer.

– Vi har en smittesituasjon som er lik den vi hadde i vår, og dersom vi ikke får på plass en bred og forutsigbar ordning nå så vil konsekvensene for næringslivet bli enorme, konstaterer SMB Norges administrerende direktør Olaf Thommessen overfor dinbedrift.no.

Bred ordning

Denne uken samlet SMB Norge, LO, NHO og Virke seg om et felles brev til regjeringen hvor de ga tydelig uttrykk for bekymringer rundt utviklingen man har sett den siste uken. De fire organisasjonene tar i brevet til orde for en ny og bred kompensasjonsordning på linje med den man hadde før sommeren.

Les også: Kutt i formueskatt – en håndstrekning til hverdagsnæringslivet

– Vi har en smittesituasjon som er lik den vi hadde i vår, og næringslivet generelt og SMB-sektoren spesielt kommer til å lide som følge av dette. Vi har nylig jobbet ut en ordning som primært skal rettes mot reiselivet. I dag har vi bedt regjeringen om å vurdere å utvide denne og inkludere resten av næringslivet også, sier Thommessen.

Her er brevet som ble sendt til regjeringen:

[pdf-embedder url=”https://dinbedrift.no/wp-content/uploads/2020/11/NHO-VIRKE-LO-SMB-NORGE-Koronabrev-til-regjeringen.pdf” title=”NHO VIRKE LO SMB NORGE Koronabrev til regjeringen”]

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge