Her er regjeringens nye krisepakke!

Foto: Regjeringen.no
Bilde: Foto: Regjeringen.no
Næringsminister Iselin Nybø (Foto: Venstre)

Regjeringen presenterte en ny krisepakke for næringslivet tirsdag. Ordningen har en ramme på over 7 milliarder kroner. Her er detaljene:

Næringsminister Iselin Nybø la tirsdag frem regjeringens nye krisepakke for næringslivet tirsdag. Ordningen skal hjelpe bedriftene til å håndtere konsekvensene av smittevernstiltakene som er iverksatt for å begrense spredningen av Covid 19.

– Ordningen skal bidra til å trygge arbeidsplasser og gi bedriftene tid og rom til å tilpasse seg situasjonen, sier næringsminister Iselin Nybø under pressekonferansen.
SMB Norge og andre aktører i arbeidslivet har understreket behovet for at pengene kommer raskt på konto for de rammede bedrifter. Slik ordningen er innrettet nå vil bedriftene ikke få utbetalt midlene før over nyttår.
– Denne ordningen betyr at mange bedrifter kan gå til sin vanlige bank og be om støtte til å holde bedriften i gang mens man venter på pengene, forklarer Nybø.
Saken oppdateres fortløpende… 

Her er de nye tiltakene:

* Kompensasjon til kommuner og fylker for å kompensere for merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien – 7,3 milliarder.

* Ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien for perioden september 2020 til februar 2021–5 milliarder.

* 1 milliard kroner til helsesektoren, blant annet til nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr.

* Videreføring av midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved koronarelatert fravær fram til 31. mars 2021–1 milliard.

* Videreføring av høyere kompensasjonsgrad i dagpengeordningen fram til 31. mars 2021–700 millioner.

* 1 milliard kroner for å ta høyde for midlertidige flyrutekjøp også i 2021.

* Kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell–480 millioner.

* Støtteordning for publikumsåpne arrangementer–300 millioner.

* Bedriftsutvikling for reiselivsbedrifter–250 millioner.

* Videreføring av det midlertidige regelverket for omsorgspenger knyttet til koronapandemien fram til 30. juni 2021, og doble kvotene med omsorgspenger i 2021–195 millioner.

* Tiltak rettet mot sårbare grupper for å avhjelpe psykisk og sosial belastning–158 millioner.

* Karantenehotell for å redusere risikoen for importsmitte–120 millioner.

(Kilde: Finansdepartementet)

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge