Nye konkurstall: Ikke lovende for starten av 2024

Administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman, mener det grunn til bekymring for konkursutviklingen i 2024.
Bilde: Administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman, mener det grunn til bekymring for konkursutviklingen i 2024.

Ferske tall fra Creditsafe viser at 975 virksomheter gikk konkurs i fjorårets fjerde kvartal. SMB Norge mener det grunn til bekymring for utviklingen i 2024.

De ferske tallene fra Creditsafe viser at 299 norske selskaper gikk konkurs i desember 2023. Det tilsvarer en økning på 17% sammenlignet med 256 konkurser i samme måned i 2022, og er det høyeste konkurstallet i desember de siste fem årene. Totalt ble det registrert 975 konkurser i fjorårets fjerde kvartal. Det gir en økning på 18% sammenlignet med 827 konkurser i samme periode i 2022.

Faksimile: Creditsafe

SMB Norges administrerende direktør, Jørund H. Rytman, er bekymret over utviklingen i det norske næringslivet og mener at dette påviser hans bekymringer tidligere i år om at vi sto ovenfor en konkursbølge.

­– Vi befinner oss dessverre i en konkursbølge, som vi har varslet om flere ganger. Konkursmessig vil nok 2024 bli nok et tøft år for næringslivet, med mindre noe uforutsett positivt skulle skje. Så vi håper virkelig at regjeringen snart skal åpne øynene sine før det er for sent, sier administrerende direktør i SMB Norge Jørund H. Rytman.

Faksimile: Creditsafe

Les også: Aktuelle lovendringer 2024

Forventer nok et hardt år for norske bedrifter

2023 ble et år preget av vedvarende lavkonjunktur, kombinert med høye renter, prisøkninger, inflasjon og en tilsynelatende endeløs rekke med økonomiske hindre. Daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway tror denne økningen vil fortsette også i 2024, til tross for at rentetoppen ser ut til å være nådd, og inflasjonen, ifølge SSB, Norges Bank og regjeringen, er på vei ned.

– Med optimistiske øyne ser vi en lysning i økonomien i 2024, men vi har sett flere ganger de siste årene at hendelser vi ikke har tatt høyde for kan inntreffe. Samtidig har konkurstoget nå gått, og det blir vanskelig å stoppe med det første. Konkursmessig vil nok 2024 bli nok et tøft år for næringslivet, med mindre noe uforutsett positivt skulle skje, sier Fjærestad.

Harde tider for norske bedrifter

Administrerende direktør i SMB Norge er enig med daglig leder i Creditsafe om at 2023 var et hardt år for de norske virksomhetene, og da spesielt for de små og mellomstore bedriftene. I tillegg til det Fjærestad påpeker, høye renter, prisøkninger og inflasjon, sier Rytman at de høye strømprisene og manglende støtte fra Stortinget til å reetablering av rådgivningstjenesten for konkurstruende bedrifter og gründere, som Stortinget fjernet støtten til i 2021, har mye av årsaken til at bedrifter går konkurs. Tidligere i høst skrev SMB Norge om at de de var oppgitt over at regjeringen ikke videreførte strømstøtten til bedriftene i Norge.

Dette beviser dessverre at de økte kostnader til strøm satt mange arbeidsplasser og bedrifter i fare, med tanke på de konkurstallene vi ser fra fjerde kvartal og i hele 2023. Jeg håper virkelig også at regjeringen nå innser at de må komme på banen å få på plass en ordning for bedriftene i Norge slik at flere ikke må kaste inn håndkledet, sier Rytman.

 Les også: Lærte vi ingen ting fra forrige nedstengning og næringsforbud?

Størst konkursøkning i Nordland

Ingen av landets fylker greide å unngå konkursøkning i året som gikk. Nærmest var Innlandet, med 189 konkurser og en økning på kun 3%, etterfulgt av Vestland, med 365 konkurser og en økning på 7%. I motsatt ende av skalaen finner vi fylkene Nordland (+43%), Trøndelag (+41%), Møre og Romsdal (+36%) og Oslo (+35%).

Med sine 708 konkurser var Oslo også fylket med nest flest konkurser i 2023, kun slått av Viken med 893 (+28%). Færrest konkurser fikk vi i Troms og Finnmark, med 129 (+16%).

Den sektoren som ble rammet hardest av konkurser i 2023 var bygg og anlegg. Totalt 981 konkurser i bransjene “Oppføring av bygg” og “Spesialisert bygg- og anleggsvirksomhet”, gir en økning på 28,5%, sammenlignet med 763 konkurser i 2022.