Nye kjøreregler slår fast: Offentlige kontrakter skal deles opp

Etter en lang og utfordrende prosess er de nye kjørereglene for offentlige innkjøp endelig på plass. Der understrekes det at innkjøpere skal strekke seg langt for å dele opp store kontrakter slik at mindre bedrifter får tilgang. 

Les også: Vil gjøre det lettere å delta i offentlige anbud

I nesten ett år har SMB Norge forhandlet med representanter fra oppdragsgivere og leverandører for å bli enige om fem kjøreregler som skal være en rettesnor for hvordan offentlige anskaffelser bør gjennomføres bedre, mer effektive og mindre konfliktfylte.

Dag Strømsnes, Avdelingsdirektør for offentlige anskaffelser. Foto DFØ

Gullstandard

Kjørereglene retter seg mot både oppdragsgivere og leverandørene og beskriver god praksis på de viktigste områdene partene støter på i forbindelse med offentlige anskaffelser. Hele dokumentet med de nye kjørereglene kan du lese nederst i denne saken.

– Vi håper og tror at kjørereglene vil bli en gullstandard både for oppdragsgivere og leverandører. Klarer vi dette, får vi bedre anskaffelser, lavere transaksjonskostnader, sunnere konkurranse på kort og lang sikt og færre konflikter, sier divisjonsdirektør Dag Strømsnes i Direktoratet for forvaltning og Økonomistyring, som har ledet prosessen.

SMB Norge har vært svært delaktige i prosessen og har hele veien stilt tydelige krav om at nye retningslinjer for offentlige innkjøp må understreke innkjøpers ansvar for å sikre at små og mellomstore bedrifter over hele landet skal få mulighet til å delta i anbudene.

Saken fortsetter under videoklippet

En seier for SMB-sektoren

Joachim Dagenborg, SMB Norge

– Vi ser på dette som en seier for SMB Norge og for landets små og mellomstore bedrifter. Staten kjøper inn varer og tjenester for over 500 milliarder kroner i året, og dette vil bidra til at en større andel av de kontraktene havner hos mindre lokale leverandører, konstaterer Joachim Dagenborg, som er kommunikasjonssjef i SMB Norge.

De nye kjørereglene skulle egentlig ha vært på plass sist vår, men ble forsinket på grunn av stor uenighet i arbeidsgruppen om nettopp dette punktet om å dele opp kontraktene. En iherdig innsats fra SMB Norges forhandlere var avgjørende.

– Rolf Olav Johannessen fra SMB Norges forbundsstyre ledet arbeidet fra vår side og gjorde en formidabel innsats. Som daglig leder i selskapet dinanbudshjelp.no sitter han på en helt unik kompetanse på området, noe som viste seg å være avgjørende for at vi fikk gjennomslag til sist, sier Dagenborg.

Les også: Her er regjeringens nye krisepakke!

Kjørereglene er utarbeidet av representanter for oppdragsgivere og leverandører fra Fredrikstad kommune, Fylkesmannen, Fylkeskommunalt Innkjøpsforum, Gjesdal kommune, IKT Norge, KS, Maskinentreprenørenes forening (MEF), NHO, NHO Service, Skatteetaten, SMB Norge, Statens innkjøpssenter, Sykehusinnkjøp, Statens vegvesen og Virke.

Les også: Gjennomslag for SMB Norge i ny kompensasjonsordning

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge