Vil gjøre det lettere å delta i offentlige anbud

Regjeringen legger frem melding om offentlige innkjøp. (foto: NFD)
Bilde: Regjeringen legger frem melding om offentlige innkjøp. (foto: NFD)

Regjeringen vil gjøre det lettere for landets små og mellomstore bedrifter å delta i offentlige anbud. Det konstaterte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen da han onsdag la frem en ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser.

Les også: Vil skrote brukthandelloven

Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester i markedet for over 500 milliarder kroner og det norske fellesskapet er dermed en svært lukrativ kunde for næringslivet.

Meldingen som ble lagt frem denne uken inneholder en rekke tiltak som skal bidra til at det offentlige bruker fellesskapets midler best mulig. Den varsler ikke endringer i regelverket, men har som mål å legge til rette for bedre ressursbruk gjennom en mer helhetlig og effektiv anskaffelsespolitikk.

Les også: Sykelønnsordningen er luksuriøs og urettferdig

Lettere for de små

Mange små og mellomstore bedrifter opplever at dagens innkjøpsordning er komplisert å forholde seg til. Omfattende krav og spesifikasjoner bidrar ofte til at man i realiteten stenges ute fra disse prosessene. Det vil regjeringen nå endre på.

Torbjørn Røe Isaksen, Næringsminister (Foto: NFD)

– Offentlige oppdrag er viktig for mange, ikke minst for små og mellomstore bedrifter. Da er det viktig at det offentlige ikke stiller unødig strenge krav for å kunne delta i en konkurranse, men at kravene som stilles er mest mulig relevante og målrettede, sier Røe Isaksen.

Les også: Nå kommer SMB-rabatten

– Det viktigste virkemidlet vi har er et velfungerende marked med god konkurranse. Offentlige innkjøpere må alltid legge til rette for god konkurranse i sine anskaffelser, legger han til.

Totalt er det om lag 3000 offentlige oppdragsgivere i Norge, med svært ulik kompetanse. Derfor vil regjeringen nå styrke dette leddet i forvaltningen.

– Dagens innkjøpsystem er for fragmentert. Vi trenger mer kompetanse, mer samordning, og mer profesjonalitet for å lykkes, sier Røe Isaksen.

Her kan du lese regjeringens nye stortingsmelding om offentlige innkjøp