RYTMAN: – Fortsatt Covid-støtte er “myndighetenes forbannede plikt”!

Faksimiler fra media
Bilde: Faksimiler fra media

Rett etter påske skal Stortinget debattere et representantforslag fra Venstre om nye stimuleringstiltak for bransjer som ble hardest rammet av pandemien. Det vil være lurt av Stortinget å stemme for dette forslaget, konstaterer SMB Norges administrerende direktør i denne utgaven av Bedriftsbloggen.

Les også: Regjeringens “dugnad” velter nystartede bedrifter!

Jørund Rytman,  administrerende direktør i SMB Norge

En stein i skoen

Jeg merker at mange er lei nå. Pandemien som lammet samfunnet vårt i nesten to år er et tilbakelagt kapittel for folk flest, og man vil egentlig ikke tenke på det lenger. Det er forståelig.

Vi merker også at media er lei av å skrive Covid-relaterte saker. Med tanke på hvor mange saker norske journalister har skrevet om temaet de siste par årene, så har jeg til en viss grad forståelse for det også.

Sånn sett kan nok vi i SMB Norge oppleves som en liten stein i skoen om dagen. Men vi har ikke noe annet valg om vi skal leve opp til vårt løfte om å kjempe for de små aktørene i norsk næringsliv. Og det har vi åpenbart ingen intensjon om å slutte med.

For uansett hvor lei dere er av å høre om det, så er realiteten at mange tusen småbedriftseiere fremdeles står i en krisesituasjon som følge av pandemien. De myndighetspålagte restriksjonene utraderte mange bedrifter og ga mange flere et nærmest umulig utgangspunkt for videre drift. Det er en realitet som vi ikke kan overse bare fordi vi er lei av å høre om Covid.

 

 

“Det er realiteten, uansett hvor lei du er av å høre det!”

– Jørund Rytman

 

Kompensert for strevet

En nøkkelingrediens her er den første delen av ordet «myndighetspålagte» restriksjoner. Hele landet ble bedt om å delta i en dugnad, og når vi gjør opp status våren 2022, så ser vi tydelig at enkelte måtte ofre mer enn andre i denne dugnaden. Mye mer.

Vi kan åpenbart ikke endre på det nå, men for å sitere en av våre medlemmer: «Det bør være myndighetenes forbannede plikt å sørge for at de som ble tvunget til å ta de tyngste løftene på vegne av felleskapet blir kompensert for strevet.»

Representantforslaget som etter planen skal debatteres i Stortinget 24. april åpner for noe av denne rettferdige kompensasjonen. Det vil være til stor hjelp for bedrifter i spesielt hardt rammede sektorer som reiseliv, serverings- og kulturnæringen.

Forslaget tar inn over seg det faktum at mange bedrifter i disse næringene vil trenge lang tid på å komme seg tilbake til normal drift. Og normal drift i denne sammenhengen betyr ikke bare at kundene kommer tilbake.

Les også: Vi risikerer å miste en generasjon av gründerbedrifter

Så lenge det er behov

Dette er bedrifter som har brent alt de eventuelt hadde av egenkapital for å holde seg i live under pandemien. De har i mange tilfeller også skjøvet både kritiske investeringer og skatter og avgifter foran seg i et desperat forsøk på å redde livsverkene sine.

De jublet over at kundene kom tilbake, men det er fremdeles en lang vei tilbake til der de var da landet stengte ned 12. mars 2020.

Det er derfor vi vil fortsette å være en stein i skoen, både for politikere og for offentligheten for øvrig. Gjennom hele pandemien gjentok vi så ofte vi kunne at de økonomiske tiltakene må vare så lenge det er et reelt behov for det. Hvis ikke vil mange av disse bedriftene forsvinne.

Representantforlaget som nå skal opp i Stortinget adresserer mange av disse behovene.

Konkursbølgen kommer

Men det er dessverre ikke nok. Vi trenger også at Skatteetaten fortsetter å vise velvilje overfor de hardest rammede næringene. Vi har lenge varslet en kommende konkursbølge i kjølvannet av pandemien. Konkurstallene som kom tidligere i uken antyder at denne bølgen nå begynner å nærme seg land.

Under pandemien fikk SMB Norge og Stiftelsen Rettferd støtte over statsbudsjettet til et prosjekt som ga hardt rammede småbedrifter gratis krisehjelp fra advokater og andre relevante fagpersoner. Denne støtten ble avsluttet ved nyttår med begrunnelsen at det ikke lenger var behov for den. For oss er det derfor frustrerende å være vitne til det som nå er i ferd med å skje.

Med stor sannsynlighet skyldes økningen i antall konkurser at Skatteetaten nå har åpnet slusene igjen, etter å ha fått beskjed om å holde igjen under pandemien. Her vil vi på det sterkeste oppfordre Regjeringen til å be Skatteetaten holde igjen litt til. Det vil nemlig ta mange år før næringslivet har klart å hente seg inn igjen.

Det er realiteten, uansett hvor lei du er av å høre det!

Jørund

 

Les også: Skuffet etter Stortingets nei til gründervisum

Kort om bloggeren:

Jørund H. Rytman (45) er administrerende direktør i SMB Norge. Han kom til organisasjonen etter 3 perioder på Stortinget som folkevalgt fra Buskerud. Under sine 12 år på Stortinget var Rytman del av både Finanskomiteen og Næringskomiteen, hvor han var kjent for å løfte frem saker som er viktige for gründere og oppstartsbedrifter. Rytman er bosatt i Drammen med samboer og tre barn.