Skuffet etter at Stortinget stemte ned forslag om gründervisum

Jørund Rytman, leder for politikk og samfunnskontakt i Bedriftsforbundet
Bilde: Jørund Rytman, leder for politikk og samfunnskontakt i Bedriftsforbundet

SMB Norge-sjef Jørund Rytman er skuffet etter at Stortinget torsdag denne uken stemte ned et representantforslag om å innføre eget visumprogram for gründere og investorer fra land utenfor EØS-området.

Forslaget ble tidligere i uken fremmet av de tre stortingsrepresentantene Alfred Bjørlo, Ingvild Wetrhus Thorsvik og André Skjelstad, alle fra partiet Venstre.

SMB-eiere jobber mest, har mindre ferie og blir ikke rike av det

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo, (V)

– Denne saken handler ikke om spissfindige detaljer, men at Norge må klare å åpne opp litt mer for folk fra andre land for å lykkes med den enorme næringsomstillingen vi skal igjennom i årene som kommer, sa Bjørlo da saken ble debattert i Stortinget tirsdag.

– Men jeg håper de har fått med seg innspillene fra et samlet gründer, startup og næringslivsnorge om at det i dag ikke er lagt godt nok til rette for at gründere og investorer som kommer fra land utenfor EØS, kan etablere seg i Norge, sa Bjørlo videre.

Han var tydelig på at det nåværende innvandringssystemet ikke fungerer i praksis for talenter som vil bygge næringsvirksomheten i Norge.

– Vi har rett og slett stilt oss slik at de menneskene fra utlandet vi trenger for å få samfunnet til å gå rundt, og bygge fremtidens Norge, i dag blir behandlet som rusk i maskineriet, og ikke som en del av systemet, sa Bjørlo.

Fakta om små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge

Avviser forslaget

Næringsminister Jan Christian Vestre mente på sin side at det ikke er behov for en særegen ordning med Gründervisum, og pekte på at behovet allerede er dekket gjennom andre tiltak.

– Ja, vi trenger flere av disse gründerne, men en særegen løsning er ikke hensiktsmessig slik utlendingsregelverket er bygget opp i dag. Det er i tillegg krevende å se grunnlaget for en slik ordning, all den tid det innenfor dagens regelverk er åpnet for å gi oppholdstillatelse for dyktige selvstendig næringsdrivende også fra utenfor EØS-området, forklarte Vestre.

– Jeg deler Næringskomiteens syn på at det kan legges enda bedre til rette for dette, men et særegent gründervisum ikke er løsningen, understreket Næringsministeren.

SMB Norge blir partshjelpere i Ramme Gård-saken

Jørund Rytman, SMB Norge

Gir ikke opp

SMB Norges administrerende direktør, Jørund Rytman, er skuffet over stortingsflertallets beslutning. Han mener Regjeringen ikke tar inn over seg hvor stort behovet for en slik ordning faktisk er.

– Vi har i mange år pekt på behovet for å gjøre det vesentlig lettere for utenlandske gründere å etablere seg i Norge. Dette er noe flere andre sammenlignbare land har gjort med hell. Hvis byråkratiske utfordringer knyttet til opphold gjør at Norge mister potensielle verdiskapere, så mener vi at det er en tragedie. Det er noe det norske samfunnet rett og slett ikke har råd til, sier Rytman.

Han understreker imidlertid at SMB Norge vil jobbe videre med saken.

– Dette er en sak som våre medlemmer er svært opptatt av, noe som også understrekes i SMB Norges næringspolitiske program, som ble vedtatt på vår kongress for bare noen måneder siden. Så dette er noe vi ikke vil gi oss på, understreker Rytman.

Her kan du se det skriftlige svaret fra Næringsministeren

 

 

Visste du at medlemmer i SMB Norge får gratis juridisk bistand?

Les mer om våre mange gode medlemsfordeler her!