– Krisen i hverdagsnæringslivet er langt fra over

Olaf Thommessen - SMB Norge (Foto: SMB Norge)
Bilde: Olaf Thommessen - SMB Norge (Foto: SMB Norge)

SMB Norge-sjef Olaf Thommessen er glad for at regjeringen foreslår reduksjon i formueskatten på arbeidende kapital og at man forlenger og tilpasser krisetiltakene for næringslivet, men understreker at man fremdeles er langt unna en normalsituasjon for landets minste bedrifter.

Les også: Foreslår lettelser i formueskatt på arbeidende kapital

Regjeringen la fredag frem sitt forslag til en ny krisepakke for næringslivet med tiltak som skal bidra til økt aktivitet for bedrifter som opplevde at hele livsgrunnlaget forsvant over natten da landet stengte ned på grunn av coronaviruset.

Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge
Olaf Thommessen, SMB Norge

Oppbyggingsfase

Blant tiltakene er en reduksjon i formueskatten på arbeidende kapital, noe SMB Norge har jobbet for i mange år.

– Vi er selvfølgelig svært fornøyde med at regjeringen nå endelig foreslår å redusere formueskatten på arbeidende kapital. Det er en god start, men her har man fremdeles en vei å gå for at det virkelig skal monne. Tiden er nå inne for å fjerne den skadelige formueskatten helt, konstaterer Olaf Thommessen.

En annen fanesak for SMB Norge har vært en økning i offentlige investeringer, og de mindre bedriftenes tilgang til disse anbudsprosessene. Også på dette området har regjeringen i dag kommet småbedriftene i møte.

– Vi setter pris på at regjeringen vil øke aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen ved å øke bevillingene til vedlikehold. Dette er en bra start, men vi håper at dette økes ytterligere i månedene som kommer, sier Thommessen.

– Vi noterer oss at det er kommunene som får ansvaret for store deler av disse investeringene og håper man også vil komme med tydelige retningslinjer som sikrer at også mindre bedrifter får delta i disse anbudene, understreker han.

Les også: Viderefører kompensasjonsordningen

Innfasing

Regjeringen foreslår videre å videreføre kompensasjonsordningen til ut august og vil innføre en lønnskompensasjon på inntil 15.000 kroner for bedrifter som henter tilbake ansatte som har blitt permittert.

– Mange bedrifter går nå inn i en oppbyggingsfase hvor aktiviteten gradvis skal normalisere seg. Disse bedriftene vil være helt avhengige av å kunne fase inn ansatte som nå er permittert, selv om omsetningen fremdeles er på et så lavt nivå at det enda ikke er helt forsvarlig. Et lønnstilskudd vil gjøre denne prosessen lettere, sier SMB Norge-sjef Olaf Thommessen.

Han understreker imidlertid at SMB Norge tidligere har bedt regjeringen om å vurdere å legge lønn til nøkkelansatte inn som en fast kostnad under kompensasjonsordningen.

– Vi har vært helt tydelige på at lønn til nøkkelansatte bør inkluderes i kompensasjonsordningen, og vi mener fremdeles at det ville vært den beste løsningen hvis målet er å normalisere aktivitetsnivået i næringslivet så fort som mulig. Lønnstilskuddet er et greit, men etter vår mening litt dårligere alternativ, legger han til.

Les også: Nå bør det komme skatte- og avgiftskutt

Regjeringen foreslår samtidig at kompensasjonsordningen, den såkalte kontantstøtten for bedrifter, videreføres til ut august. Dette mener Thommessen er et godt og helt nødvendig tiltak.

-Vi er glade for at denne viktige ordningen forlenges. Hadde man avviklet den nå så ville det væt helt ødeleggende for mange sårbare bedrifter som opplever at veien tilbake til en normal situasjon er meget lang og usikker, sier Thommessen.

Les også: Thommessen om revidert: Det er nå jobben begynner

Størst behov

SMB Norge-sjefen er tydelig på at det er de minste bedriftene som har størst behov for bistand nå og skulle gjerne sett at man valgte å styrke kompensasjonsordningen ytterligere slik at enda flere virksomheter får hjelpen de sårt trenger nå.

– Krisen i hverdagsnæringslivet er langt fra over. Den kommende måneden vil for eksempel feriepenger til ansatte være en stor påkjenning for mange, og vi mener at dette burde ha blitt inkludert som faste kostnader i kompensasjonsordningen, konstaterer Thommessen.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge