ACAPO SKAPER HANDLINGSROM FOR VÅRE KUNDER

Acapo er et av Norges ledende rådgivingsselskaper med spesialisering innen vern, vedlikehold og håndheving av immaterielle verdier og rettigheter som patenter, design, varemerke og opphavsrett.

Alle medlemmer i SMB Norge får det første møte kostnadsfritt

Acapo tilbyr en gjennomgang av bedriftens verdiskapning, mål og visjoner. Sammen kan dere se på mulig immaterielle verdier i bedriften, potensiale for beskyttelse, forvaltning og forsvar av disse.
Acapo

Vi ønsker å være med på å øke kunnskapen om IPR, patent og varemerke i SMB-sektoren, og bidra til at norsk verdiskapning kan brukes strategisk for å nå bedriftens mål.

Acapo er en totalleverandør av tjenester knyttet til immaterielle verdier og rettigheter (IP-tjenester). Selskapet yter teknisk og juridisk rådgivning, derunder kartlegging og etablering av rettigheter, vedlikehold og håndheving av immaterielle verdier og rettigheter.

Acapo- Kjersti Rogne - Krise eller mulighetsmarked - innovasjon og IP i Coronaens tid

Hva er verdiene i din bedrift? Hvordan finne de, ta vare på de, forvalte og forsvare de?

Sammen kan dere se på mulig immaterielle verdier i bedriften, potensiale for beskyttelse, forvaltning og forsvar av disse.

Når du fyller ut å sende inn informasjonen under vil en av Acapo sine rådgivere kontakte deg for å avtale et kostnadsfritt møte.

Etter møtet med Acapo vil du få en oversikt over de immaterielle verdiene dere har identifisert. Du vil også få råd og tips til veien videre for din virksomhet.

Fremtiden vil preges av stor innovasjon og en fortsatt rivende teknologisk utvikling

 

 

Det å sikre seg retten til å utnytte egen innovasjon er derfor viktig.

Ved å få på plass en god IP-strategi vil man hele tiden sørge for å sikre seg fortrinn og skape handlingsrom

Konkurransen vil bli større og tettere, design og varemerker vil spille en stadig større rolle. 

Acapo kompetanse er særlig knyttet til vern av opphavsrett, oppfinnelser (patent), varemerker og design, samt til markedsførings rettslige spørsmål.

Acapo hjelper deg igjennom registreringsprosessen overfor Patentstyret i Norge og ovenfor tilsvarende myndigheter i utlandet.

I Acapo opplever vi stadig vekk at norske små og mellomstore bedrifter ikke har tilstrekkelig kunnskap om hvordan de skal ta vare på de immaterielle verdiene i bedriften.

Dette bidrar til at vi ofte kommer for sent inn og må hjelpe til med å løse et problem som kunne vært unngått.

Det er viktig at vi er føre var og tar best mulig vare på det som skapes i norske bedrifter og vi i Acapo ønsker å bidra til at dette skjer.

Acapo

Vi ønsker å være med på å øke kunnskapen om IPR i norske bedrifter, og dermed også til at norsk verdiskapning tas bedre vare på og kan brukes strategisk for å nå bedriftens mål. 

Derfor synes vi at et samarbeid med SMB Norge er særlig spennende!

Nyttig innhold om patent & varemerke

Alle medlemmer i SMB Norge får det første møte kostnadsfritt

Acapo tilbyr en gjennomgang av bedriftens verdiskapning, mål og visjoner. Sammen kan dere se på mulig immaterielle verdier i bedriften, potensiale for beskyttelse, forvaltning og forsvar av disse.
Acapo