Finansiering for eksisterende og nye prosjekter

Stein Roar Gjøen

Del 1 – Likviditet og finansiering 2. Finansiering for eksisterende og nye prosjekter Hva med finansiering av prosjekter du måtte utsette eller nye ideer og oppfinnelser du har liggende i skuffen? Hvordan finansiere dette nå? I tillegg til regjerningens kontaktstøttepakke for å dekke løpende utgifter, de omtalte nasjonale støtteordningene2 og fra tiltak Skatteetaten3 finnes det […]

Posisjonering for fremtiden – om hvordan man kommer styrket ut av krisen

Stein Roar Gjøen

Del 2 – Posisjonering og konkurs Er det mulig å komme styrket ut av denne krisen ved hjelp av immaterielle rettigheter? Hva skjer med bedriftens IPR i «worst-case-scenario» og dersom bedriften er nødt til å begjære konkurs, og hva du må ta høyde for i en slik situasjon? Del 1 med de første to temaer: […]

«Worst case scenario» – konkurs

Stein Roar Gjøen

4. «Worst case scenario» – konkurs   Hva skjer med de immaterielle rettighetene i et «worst case scenario» og bedriften skulle gå konkurs? Immaterielle verdier og rettigheter er en ganske usynlig del av verdiene i bedrifter. På 1980-tallet bestod balansen i fleste norske SMB-bedrifter av 80% materielle verdier, slik som bygninger, maskinparker, varelager, bilparken osv. […]

Krise eller mulighet?

Acapo

Immaterielle rettigheter kan brukes som verktøy for å kunne komme styrket ut av denne krisen. I Acapo har vi har sett på 4 forhold relatert til IP og IPR som mange SMB-bedrifter står i og bør tenke på i dag: Likviditet Finansiering Posisjonering Konkurs Det engelske ordtaket «Necessity is the mother of invention» gjenspeiler den […]