Hvorfor så lite næringsfremme overfor Ukraina?

SMB Norge vil utfordrer regjering og storting til å være mer proaktive for å fremme næringslivet i Ukraina.
Bilde: SMB Norge vil utfordrer regjering og storting til å være mer proaktive for å fremme næringslivet i Ukraina.

Vi utfordrer regjering og storting til å være mer proaktive for å fremme næringslivet i Ukraina, og legge til rette for at ukrainere i Norge kan få tilbud om kompetanse innen næringsliv og bedriftsetablering, skriver Jørund Rytman.

I februar i år ble det bredt flertall på Stortinget for regjeringens forslag om et flerårig Ukraina-program, det såkalte Nansen-programmet. Gjennom dette gis betydelig støtte over flere år på både militære og sivile områder. I forbindelse med fremleggelsen argumenterte regjeringen også for at næringslivet i Ukraina må bygges opp igjen, når det er mulig.

I sitt forslag til Stortinget skrev regjeringen blant annet: «Gjenoppbygging av Ukraina vil prioriteres når det blir aktuelt. Ukrainsk næringsliv har allerede stort behov for kapital til rehabilitering og gjenoppbygging.»

Fortsett handelen med ukrainsk næringsliv

Jeg har forståelse for at det kan være vanskelig å bygge opp igjen næringslivet i Ukraina på nåværende tidspunkt, men samtidig er det viktig å bidra til å holde hjulene i gang ved fortsatt å handle med ukrainsk næringsliv. Det er nå vi har en unik mulighet til å bygge en sterkere handelsbro mellom Norge og Ukraina. Ikke først når krigen er over.

Dessverre fortsetter den ødeleggende angrepskrigen fra Russland mot Ukraina, og fokus i Ukraina må være å forsvare seg og sitt folk. Samtidig må det være mulig å ta politiske grep for å sikre det næringslivet som eksisterer, og gjøre tiltak for at jobben med å bygge opp igjen næringslivet etter krigen, vil kunne bli noe enklere.

Norge har tatt imot mange ukrainere som er på flukt fra krigens grusomheter. De ønsker å bidra i det norske samfunnet gjennom å lære seg norsk, få arbeid og gjerne også starte opp egen virksomhet her i Norge.

Les også: Næringspolitisk debatt i Drammen

Hjelp ukrainere starte bedrift

Vi i SMB Norge, interesseorganisasjonen for landets små og mellomstore bedrifter, mener at mens krigen pågår i hjemlandet, vil vi kunne legge til rette for å skaffe ukrainere i Norge verdifull kompetanse i det å drive bedrift.

Den kompetansen blir viktig den dagen de kan vende tilbake til sitt hjemland, og skal bidra i gjenoppbyggingen av det sivile samfunnet.

«Vi i SMB Norge mener at mens krigen pågår i hjemlandet, vil vi kunne legge til

rette for å skaffe ukrainere i Norge verdifull kompetanse i det å drive bedrift.»

Nettopp derfor etterlyser SMB Norge en mer proaktiv holdning fra myndighetene til hvordan vi best mulig kan bistå ukrainere her i landet, slik at vi, ved å bygge kompetanse for det å drive bedrift, kan sette de i stand til å bygge opp eget næringsliv etter krigen.

Flere land i Europa er allerede i gang med prosjekter og tiltak rettet mot ukrainere. I Danmark har det i nesten ett år vært en storstilt satsning for å tilby ukrainere kompetanse i bedriftsetablering og drift, med et budsjett på over 18 millioner kroner frem til nå. Norge har gjort ingenting.

På Ukrainas uavhengighetsdag 24. august arrangerte SMB Norge seminar og debatter med både eksperter og politikere om næringsfremme, med spesielt fokus på Ukraina.

Samme dag hadde danskene åpning av et 1.400 kvadratmeter stort innovasjonshus midt i København sentrum, som skal være et nav for å få ukrainere og dansker til å jobbe sammen, for nettverksbygging og for å lære ukrainerne å starte bedrift i Danmark, og for å skape mer handel mellom Danmark og Ukraina.

Tenk om norske politikere hadde vært like offensive og hadde hatt like stort fokus på næringsliv, gründerskap, innovasjon og handel, i stedet for kun tradisjonell bistand?

Norge burde også arbeide for å få på plass en slik «hub» her i landet.

Så langt er det nærmeste vi kommer her i landet at noen få kommuner har igangsatt noen initiativ for å bistå ukrainske flyktninger med å starte bedrift. Dette er «en dråpe i havet» og langt fra hva mange av våre naboland gjør.

Venter på næringsministeren

Det skal nevnes at Norge, via EØS-midler, har støttet et prosjekt i regi av vår søsterorganisasjon i Tsjekkia og oss, der vi bistår og kurser ukrainske flyktninger i Tsjekkia i hvordan man etablerer bedrift der.

SMB Norge ønsker at det samme blir iverksatt her hjemme. Vi har hatt god dialog med næringsministeren om dette, men savner fremdrift og håper at regjeringen ser at her kan vi gjøre mye mer enn det som gjøres i dag. SMB Norge står klar til å hjelpe til.

I tillegg til det å tilby verdifull kompetanse, må vi også arbeide for å se om det er områder vi kan bistå næringslivet som er i drift i Ukraina. Og vi må legge til rette for dem som driver i Ukraina i dag.

Flere norske bedrifter og stiftelser, inkludert SMB Norge med søsterorganisasjoner i Ukraina, hadde samarbeid med og virksomhet i Ukraina før krigens utbrudd. Mange bedrifter ønsker å drive handel med Ukraina, for på denne måten å kunne bidra til landets økonomi.

Her må norske myndigheter se på virkemidler som trengs, blant annet garantiordninger og tilskudd. Dette kan understøtte norsk næringsliv som tar risiko ved å bidra til den ukrainske økonomien.

Les også: Nytt Næringspolitisk Program 2023-2025

Få ukrainere i jobb i Norge

Flere arbeidsgivere, inkludert små og mellomstore bedrifter har ansatt ukrainske statsborgere, men vi har fortsatt en jobb å gjøre når det gjelder å få ansatt flere i norsk privat og offentlig sektor. Kun sju prosent av ukrainske flyktninger i Norge var sysselsatt per april i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), gjengitt i en fersk rapport til regjeringen.

Sammenlignet med andre land, er relativt få ukrainske flyktninger i jobb i Norge. Derfor ønsker SMB Norge at både bedrifter og myndighetene sammen ser på tiltak som kan bidra til å fremme næringsliv og kompetanse. Slik at det vil være mulig å nå regjeringens målsetning om å bidra til å bygge opp igjen Ukraina og næringslivet.