SMB Norge arrangerte seminar for å fremme næringsvirksomhet i Ukraina

På selve nasjonaldagen til Ukraina 24. august 2023 inviterte SMB Norge politikere, næringsliv og offentlige instanser til seminar om tema knyttet til næringsvirksomhet i Ukraina. SMB Norge har arbeidet aktivt for å bidra til at norsk næringsliv kan bistå næringslivet i Ukraina.

Seminaret ble arrangert på Stortinget, etter invitasjon fra stortingsrepresentant Himanshu Gulati som åpnet seminaret. Videre så ønsket styreleder i SMB Norge, Karl-Anders Grønland,

Professor Igor Podoliev, Jorun Sigrid Nossum, leder av Norads Ukraina-avdeling og Steinar Hoel Korsmo, president i Seed Forum Global.

velkommen til seminaret og understreket viktigheten av dette arbeidet.

 

Deltakerne fikk også informasjon om SMB Norges EØS-prosjekt rettet mot næringsutvikling for ukrainske flyktninger i Tsjekkia fra prosjektleder Åsmund Prytz. SMB Norge arbeider aktivt internasjonalt med våre søsterorganisasjoner i flere land, og i Tsjekkia har vi et godt samarbeid om dette viktige prosjektet, som SMB Norge håper kan danne grunnlag for tilsvarende prosjekt i Norge. Dette har vi tidligere orientert næringsministeren om, og håper nå på drahjelp fra det politiske miljøet i Norge for å få igangsatt dette arbeidet.

Det ble gjennomført en diskusjon om næringssamarbeid med Ukraina ved flere viktige bidragsytere. Første ambassadør for Ukraina til Skandinavia, professor Igor Podoliev, deltok i diskusjonen og takket for den støtten man opplever her i Norge fra både det sivile og offentlige samfunnet. Videre deltok Jorun Sigrid Nossum, leder av Norads Ukraina-avdeling og Steinar Hoel Korsmo, president i Seed Forum Global.

Lytt til: Podcast om debatten om næringssamarbeid

Frode Jacobsen (Ap), Ola Elvestuen (V), Himanshu Gulati (FrP) og Hermund Haaland (KrF) deltok og bidro i debatten.

SMB Norge hadde også invitert sentrale politikere på Stortinget, og det ble en politisk debatt om næringsfremme i utlandet, og potensiale for næringssamarbeid mellom Norge og Ukraina i årene. Frode Jacobsen (Ap), Ola Elvestuen (V), Himanshu Gulati (FrP) og Hermund Haaland (KrF) deltok og bidro i debatten. Politikerne var samstemt i viktigheten av å fremme næringslivet i Ukraina, og bidra til økt handel og samarbeid.

Lytt til: Podcast om debatten med politikere

«True SOS Ukraine» ved Rajeev Lehar og Willy Maage Alfsen avsluttet seminaret med orientering om sitt arbeid.