Næringspolitisk debatt i Drammen

Regionleder Jørn Wad (t.v) og styreleder Karl-Anders Grønland (i midten) med toppkandidatene fra Buskerud og Drammen.
Bilde: Regionleder Jørn Wad (t.v) og styreleder Karl-Anders Grønland (i midten) med toppkandidatene fra Buskerud og Drammen.

Tirsdag 5. september inviterte SMB Norge Region Øst til politisk debatt i Drammen, og tema var næringspolitikk og hovedspørsmålet i debatten var om hvilken næringspolitikk man kan forvente de neste fire årene. Toppkandidater fra Buskerud og Drammen var invitert og mange av partiene stilte velvillig opp for å diskutere næringspolitikk i innspurten av valgkampen.

Styreleder i SMB Norge, Karl-Anders Grønland, stiller toppkandidater fra Buskerud og Drammen spørsmål om næringslivet.

Fra partiene stilte Kjell Arne Hermansen (Høyre), Joachim Hansen (Fremskrittspartiet), Espen Ovnerud (Venstre), Simon Nordanger (Senterpartiet), Bård Grasbekk (Miljøpartiet De Grønn), Hans Petter Fine (Rødt), Knut Fuglerud (Industri- og næringspartiet), Ståle Sørensen (Folk i Drammen) og Morten Halvorsen (Liberalistene). Dessverre stilte ikke noen representanter fra partiene som er i regjering, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, i debatten.

Regionleder i Øst, Jørn Wad, ønsket velkommen, og var glad for at så mange partier stilte opp. Styreleder i SMB Norge, Karl-Anders Grønland var møteleder og ledet debatten.

Les også: SMB Norge introduserer The Inclusive Company

Legge til rette for næringslivet

Partienes representanter hadde forskjellig innfallsvinkel på hva som er viktig innen næringspolitikken, men de fleste la vekt på at de ønsket å legge til rette for næringslivet og var opptatt av at små og mellomstore bedrifter skulle oppleve en kommune som var serviceinnstilt i møte med næringslivet.

Flere av politikerne mente også det var viktig at kommunen og fylkeskommunen tenkte på næringslivets behov når man regulerer arealer i en kommune. For SMB Norge er det viktig å få satt næringspolitikk på dagsorden i en valgkamp. Ofte så er det andre saker som kommer i fokus.

Regionsleder i SMB Norge region Øst er fornøyd med debattmøtet i Drammen.

– For SMB Norge er det viktig at politikerne også tenker på næringslivets behov for vekst og mulighet til å lykkes. Kommunene legger mange premisser for næringslivet, bl.a. gjennom regulering av arealer, behandling av søknader fra bedriftene og vedtak om eiendomsskatt på næringseiendom, uttaler forbundsstyreleder Karl-Anders Grønland.

Les også: Nytt Næringspolitisk Program 2023-2025

Forskjell i partienes syn på næringspolitikk

Debatten viste at det er forskjell i partienes syn på næringspolitikk. Mange av politikerne la vekt på egen erfaring fra næringslivet, og det lover godt at flere politikere med næringslivsbakgrunn stiller til valg i årets kommune- og fylkestingsvalg.

– SMB Norge oppfordrer velgere som er opptatt av rammevilkårene for næringslivet til å se på partienes valgprogram i egen kommune, og vurdere partiene på det de skriver om næringspolitikk, sier regionleder Jørn Wad.