Hvorfor så lite næringsfremme overfor Ukraina?

Vi utfordrer regjering og storting til å være mer proaktive for å fremme næringslivet i Ukraina, og legge til rette for at ukrainere i Norge kan få tilbud om kompetanse innen næringsliv og bedriftsetablering, skriver Jørund Rytman. I februar i år ble det bredt flertall på Stortinget for regjeringens forslag om et flerårig Ukraina-program, det […]