Har delt ut en halv milliard til gründere og vekstbedrifter på 3 uker

Under de tre første ukene etter ekstrabevilgningene til gründere og vekstbedrifter har Innovasjon Norge innvilget 566 søknader med et totalbeløp på over 563 millioner kroner. Dette er mer enn en dobling fra samme periode i fjor, opplyser Næringsdepartementet i en pressemelding.

Les også: Halverer egenandelen for kompensasjonsordningen

Næringsminister Iselin Nybø (Foto: Venstre)

– Regjeringen har satt i verk en rekke tiltak for å redusere de økonomiske konsekvensene for norsk næringsliv som følge av virusutbruddet. Tallene viser at næringslivet benytter seg av tiltakspakken. Dette vil bidra til at gründere og vekstbedrifter kan videreføre sine utviklingsprosjekter gjennom denne vanskelige perioden, sier næringsminister Iselin Nybø.

– Hvis forsknings- og innovasjonsaktivitet stopper opp, kan det få langsiktige konsekvenser for norsk verdiskaping og konkurranseevne og det ønsker vi å motvirke gjennom disse ordningene, legger hun til.

Tiltak til alle landets fylker
De 566 søknadene fordeler seg med om lag 207 millioner kroner i lån og 356 millioner kroner i tilskudd. Totalt utgjør det over 563 millioner kroner. Både lån og tilskudd fordeler seg på alle landets fylker og på et bredt spekter av bransjer og næringer.

Innlandet, Trøndelag og Viken er de tre fylkene som har fått innvilget flest søknader og jordbruk er blant de største næringene. Det er stor vekst i søknader også fra Oslo, Rogaland og Møre og Romsdal.

Les også: 3 grep for en mer inkluderende kompensasjonsordning

Stor pågang

Håkon Haugli, Innovasjon Norge

– Vi opplever kraftig pågang i alle våre kanaler, og det er en dreining fra henvendelser om akutt mangel på likviditet til henvendelser om utviklings- og omstillingsprosjekter som bedrifter ønsker lån og tilskudd til å gjennomføre. Det kan tyde på at mange bedrifter nå innretter seg for å håndtere utfordringene i et lengre perspektiv, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Innovasjon Norge har satt på ekstra ressurser for å behandle innkomne søknader raskest mulig. I tillegg har Innovasjon Norge justert sine finansieringsvilkår og gjort endringer i policy for å imøtekomme nye behov i næringslivet.

Her er oversikten over krisetiltakene for norske bedrifter hos Innovasjon Norge. 

– Innovasjon og gründerskap skal drive økonomien fremover, og skape velferd og vekst i årene som kommer. Vi har tett oppfølging av tiltakspakkene, at de treffer godt og at næringslivet opplever dem som relevante og dekkende, sier næringsminister Iselin Nybø.

Les også: Søknadsportalen for kompensasjonsordningen er åpen

Tiltak i pakken

Totalt er pakken på nærmere 5 milliarder kroner, og de fleste ordningene er relevante for gründere og vekstbedrifter. Pakken Innovasjon Norge disponerer inkluderer innovasjonstilskudd og etablerertilskudd på 2,6 mrd. kroner, og økning på 1,6 mrd. kroner i rammen for innovasjons­låneordningen.

Den inneholder også avsetning til rentestøttefond på 300 mill. kroner, 50 mill. kroner til private innovasjonsmiljøer samt økte bevilgninger til miljøteknologiordningen på 184,5 mill. kroner og til klyngeprogrammet på 50 mill. kroner. I tillegg har også forskningsrådet og Investinor fått økte bevilgninger.

Her er oversikten over hvem som hittil har fått finansiering.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge