Søknadsportalen for kompensasjonsordningen er åpen!

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen har nå åpnet. Ordningen skal gi hjelp til bedrifter som hardt økonomisk rammet av virusutbruddet og de som er pålagt å stenge av staten vil kunne søke først.

Les også: Krisetiltak som ivaretar Hverdagsnæringslivet

Nettsiden kompensasjonsordning.no åpnet lørdag 18. april, tre uker etter at regjeringen annonserte planen om kompensasjonsordningen for næringslivet, og to uker etter at regjeringen la frem et lovforslag for Stortinget.

Klikk her for å komme til søknadssiden!

Søknad om kompensasjon gjøres via nettportalen, og der vil det også ligge veiledere og informasjon om ordningen. Regjeringens veileder kan du også laste ned her.

– Jeg er glad for at vi raskt har fått på plass en omfattende, men likevel enkel ordning. Den kommer til å hjelpe mange av de bedriftene som nå sliter med å få endene til å møtes, sier finansminister Jan Tore Sanner i en kommentar.

Les også: Regjeringen svarer på 25 spørsmål om kompensasjonsordningen

Pålagt å stenge

For å bremse spredningen av viruset, fikk flere foretak pålegg av staten om å stenge av smittevernhensyn. Det er denne gruppen foretak som først kan søke om tilskudd når kompensasjonsordningen for næringslivet åpner lørdag formiddag.

– I løpet av morgendagen åpner vi for at foretak som ble pålagt å stenge av staten, kan søke om tilskudd. Øvrige foretak med betydelig inntektstap kan søke fra og med mandag 20. april, sier skattedirektør Hans Christian Holte i Skatteetaten.

Skatteetaten har et overordnet og helhetlig ansvar for utvikling, iverksettelse og forvaltning av ordningen. For å kunne motta tilskudd fra kompensasjonsordningen, må foretakene oppfylle flere kriterier.

– Sjekk om ditt foretak tilfredsstiller kravene før du søker, lyder oppfordringen fra skattedirektøren.

Les også: Fare for konkurs i 4 av 10 bedrifter

Vil kunne bli kø

Skatteetaten er forberedt på en strøm av søknader fra bedrifter over hele landet. Selv om det blir puljevis søking, vil det kunne oppstå kø i perioder.

– Vi har i løpet av kort tid bygd opp en digital portal som er rustet til å tåle et høyt volum, men hvis titusenvis av bedrifter logger seg på søknadssidene samtidig, vil det kunne bli kø. Det er derfor lurt å smøre seg med litt tålmodighet. Hvis du ikke kommer inn i løsningen med en gang, råder vi deg til å prøve igjen litt senere, sier Holte.

Kontroller før og etter utbetaling

Skatteetaten vil benytte seg av samme typen kontrollmekanismer som gjøres i den ordinære skatteforvaltningen.

– Kontrollene, som gjennomføres av ansatte med spisskompetanse, skjer på grunnlag av analyser, tips og rik tilgang til informasjon om virksomheter. Det legges opp til flere typer kontroller, både automatiske og manuelle, før og etter utbetaling. I tillegg samarbeider Skatteetaten med Økokrim og bankene, samt A-krimsentrene, som er et samarbeid mellom Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV, forteller skattedirektøren.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge