Forbundsstyrets første ordinære møte etter Kongressen

Det nyvalgte Forbundsstyret samlet seg til styremøte mandag 25. september 2023
Bilde: Det nyvalgte Forbundsstyret samlet seg til styremøte mandag 25. september 2023

Det nyvalgte Forbundsstyret samlet seg til styremøte mandag 25. september 2023. Det var tid for evaluering av Kongressen, og legge planer for det videre arbeidet.

Siden dette var det første møtet for det nyvalgte styret så ble det orientert grundig om arbeidet i organisasjonen og hvilke aktiviteter som er planlagt. Administrerende direktør orienterte om pågående arbeid i administrasjonen og organisasjonen, og om aktuelle politiske saker.

SMB Norge har satset mye på sosiale medier og vi kan vise til en god vekst i antall som følger oss, og engasjement som sakene skaper. Vi har også de siste par årene en solid økning i antall oppslag i mediene, og vi har fått ut mange politiske saker i media.

Det var også en gjennomgang av kommende konferanser, bl.a. sikkerhetskonferansen 26. oktober 2023 og desemberkonferansen 6. desember 2023. Se egen sak om sikkerhetskonferansen.

Les også: SMB Norge inn som partshjelper for Nortura AS

Arbeid med politiske saker

Forbundsstyret brukte mye tid på å drøfte forventninger til det kommende statsbudsjettet for 2024.

Forbundsstyret brukte mye tid på å drøfte forventninger til det kommende statsbudsjettet for 2024. Dette legges frem av regjeringen fredag 6. oktober. Forbundsstyrets medlemmer er opptatt av rammevilkårene for næringslivet, og håper at vi nå kan se slutten på den økte arbeidsgiveravgiften for lønninger over kr. 750.00. Da dette er en ekstraregning til bedrifter som har behov for høyt kvalifiserte ansatte som man rekrutterer i dette lønnssegmentet. Det har kommet positive signaler om endring i denne ekstraskatten fra flere i regjeringen og i regjeringens støtteparti om dette.

Forbundsstyret har også ønsker om at regjeringen skal ta på alvor signalene fra bedriftene om hvor krevende det er med dagens formuesskatt, men har vel ikke de største forhåpninger at dagens regjering faktisk vil foreslå endringer. Dette blir fortsatt en viktig kampsak for SMB Norge.

SMB Norge vil aktivt følge opp statsbudsjettet når dette legges frem og delta på høring og komme med innspill til endringer på vegne av de små og mellomstore bedriftene.

Les også: Forsvaret skal endelig øke kjøpet fra lokale SMB-ere

Evaluering av Kongressen

Forbundsstyret evaluerte erfaringer med Kongressen, og vil følge opp i en senere sak om dato og opplegg for Kongressen som skal holdes i 2025. Denne vil arrangeres i et samarbeid med Region Vest som vil være vertskap for Kongressen. Basert på signaler gitt på årets Kongress vil nok den i 2025 legges til Stavanger.

Politiske resolusjoner

Kongressen sendte over 5 resolusjoner til Forbundsstyret, og et enstemmig styre vedtok resolusjonene. Resolusjonene vil bli presentert i separate nyhetssaker fortløpende.