Forsvaret skal endelig øke kjøpet fra lokale SMB-ere

Administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman, syns det er fantastisk at Forsvaret skal benytte lokale SMB-ere mer.
Bilde: Administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman, syns det er fantastisk at Forsvaret skal benytte lokale SMB-ere mer.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram opplyser i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget at Forsvaret skal øke kjøp fra lokale små og mellomstore leverandører i nord. – Detter er fantastisk og noe vi i SMB Norge har kjempet for lenge, sier administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman.

5. september svarte Forsvarsminister Bjørn Arild Gram opp et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Hårek Elvenes om hvordan statsråden har fulgt opp intensjonene om økt bruk av lokale leverandører og små og mellomstore bedrifter.

Foto: Regjeringen. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sier Forsvaret skal øke kjøp fra lokale SMB-ere.

Til dette svarte forsvarsministeren at regjeringen blant annet har fokus på hvordan anskaffelser til sektoren i større grad kan innrettes slik at små og mellomstore bedrifter og lokale og regionale leverandører lettere kan nå frem med leveranser til Forsvaret.

Les også: God stemning på SMB Norges valgvake

– Det er veldig bra at Forsvaret skal øke kjøp fra lokale små og mellomstore leverandører i nord, og at dette tyder forhåpentligvis på at det offentlig endelig begynner å anse lokale små og mellomstore bedrifter som aktuelle aktører, sier administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman.

Lokale arbeidsplasser

Videre i svaret til Stortinget sier forsvarsminister Gram at når det gjelder spesielt små og mellomstore bedrifter har Forsvaret fått i oppdrag å øke sin involvering og sin bestillerkompetanse etter et nærhetsprinsipp til å omfatte lokale og regionale leverandører i større grad med særlig vekt på
Nord-Norge.

Dette er noe SMB Norge har kjempet lenge for. Som det blant annet står i SMB Norges næringspolitiske program 2023-2025:

«Små og mellomstore bedrifter må i større grad få ta del omsetningen som skjer via offentlige innkjøp.

Offentlige innkjøpere må forstå verdien i tilgjengelighet og lokale arbeidsplasser.»

 

– Dette er et godt næringspolitisk grunnlag. Bosetting i distriktene og levedyktige lokalsamfunn er avhengig av at små og mellomstore bedrifter blir benyttet, og da spesielt av det offentlig som ofte har større anbud, sier Rytman.

Les også: Hvorfor så lite næringsfremme overfor Ukraina?

SMB Norge mener at det offentlige må i større grad bruke frivillig kunngjøring og utformekonkurransegrunnlaget i anbudene på en måte som gir små og mellomstore bedrifter anledning til å delta. Et forslag fra SMB Norge er at det burde innføres en lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter må endres slik at man kan prioritere lokalt og regionalt næringsliv i kommunale og fylkeskommunale anbud.

– Det er dessverre ofte slik at store kommunale og fylkeskommunale anbud ikke anser små og mellomstore bedrifter som aktuelle aktører, så vi håper virkelig at Forsvaret skal øke kjøpet fra lokale SMB-ere er starten på at denne trenden er på vei til å snu, avslutter Rytman.