Forbundsstyrets første ordinære møte etter Kongressen

Det nyvalgte Forbundsstyret samlet seg til styremøte mandag 25. september 2023. Det var tid for evaluering av Kongressen, og legge planer for det videre arbeidet. Siden dette var det første møtet for det nyvalgte styret så ble det orientert grundig om arbeidet i organisasjonen og hvilke aktiviteter som er planlagt. Administrerende direktør orienterte om pågående […]