SMB Norge inn som partshjelper for Nortura AS

SMB Norge inn som partshjelper for Nortura AS i den første varslingssaken som står for Høyesterett.
Bilde: SMB Norge inn som partshjelper for Nortura AS i den første varslingssaken som står for Høyesterett.

SMB Norge gikk den 18. september inn som partshjelper for Nortura AS i den første varslingssaken som står for Høyesterett. – Vi i SMB Norge frykter en utvidelse av varslingsreglen, sier administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman.

18. september gikk SMB Norge inn som partshjelper for Nortura AS i den første varslingssaken som skal opp i Høyesterett i desember 2023. Saken gjelder arbeidstakers krav om oppreisning for gjengjeldelse etter varsling og krav om at en omplassering er ugyldig.

– SMB Norge har gått inn i saken som partshjelper for Nortura SA fordi SMB Norge frykter en utvidelse av varslingsreglene, regler som allerede i dag skaper en del uklarheter og konflikter, sier administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman.

Les også: Forsvaret skal endelig øke kjøpet fra lokale SMB-ere

Sint e-post

Denne konkrete saken gjelder spørsmålet om en sint e-post fra tillitsvalgte, A, til ledelsen i Nortura er å betrakte som vanlig kommunikasjon mellom partene eller om det er tale om et varsel om kritikkverdige forhold.

Den tillitsvalgte fikk advarsel og ble omplassert etter den sinte e-posten, og nå hevder LO på hans vegne at hans e-post var en varsling etter arbeidsmiljøloven § 2 A-1, og at advarselen og omplasseringen etterpå dermed er ulovlig gjengjeldelse mot en varsler etter arbeidsmiljøloven § 2 A -4. Hvis Høyesterett svarer ja på dette, må Nortura omgjøre advarselen og omplasseringen og betale erstatning for ulovlig gjengjeldelse etter arbeidsmiljøloven § 2 A-5.

– SMB Norge ønsker ikke at dialogen mellom tillitsvalgte og ledelsen skal inn i varslingsreglene, fordi det vil bare skape uro og tvister mellom partene, sier administrerende direktør i SMB Norge, sier Rytman.

Les også: God stemning på SMB Norges valgvake

Prinsipiell avgjørelse

Dette er første sak om varslingsreglene i arbeidsmiljøloven kapittel 2 A, som har skapt mye oppmerksomhet ved mange arbeidsplasser. Høyesteretten skal i desember behandle viktige prinsipielle spørsmål som kan slå direkte inn på tillitsvalgtrollen i norsk arbeidsliv.

SMB Norge støtter varsling om kritikkverdige forhold på norske arbeidsplasser, men ikke at reglene skal brukes utenfor det de var ment for. SMB Norge har derfor inngitt til Høyesterett en skriftlig partshjelpserklæring til støtte Nortura i denne saken fordi dialogen mellom tillitsvalgte og ledelsen bør være mest mulig åpen og ikke legges inn i et formelt varslingsspor.

–  Det formelle varslingssporet er beregnet på noe helt annet og kan derfor skade den frie og kritiske dialogen mellom tillitsvalgte og ledelsen, om den innføres der, sier Rytman.

SMB Norges partshjelperklæring er utarbeidet av advokat Nicolay Skarning i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, og kan leses i sin helhet HER.