Om ferie og sykdom på 2 minutter

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Arbeidstaker blir syk før ferien tar til, eller i ferien. Har arbeidstaker rett på ny ferie? Mange har ikke fått med seg av regelverket er endret.   Mange er kanskje ikke klar over at det er et grunnvilkår for å få rett til ny ferie ved sykdom at man er 100% arbeidsufør/syk, sier senioradvokat […]

Den nye regjeringsplattformen – hva betyr den for deg?

SMB Norge gleder seg over at flere av våre synspunkter har tydelig blitt hørt av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre hva angår flere viktige politiske saker. SMB Norge har tydelig blitt hørt blant annet om å øke bunnfradraget i formueskatten, reduksjon /tak på eiendomsskatt, signalet om sykelønn og det å gjøre det enklere for små og […]

Nå digitaliseres sykmeldingen

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Nå åpnes det for at bedrifter kan ta imot sykmelding digitalt. Ordningen passer best for små- og mellomstore bedrifter enn så lenge, men utvikles slik at det på sikt vil gjelde for alle.   29. septmber 2016 startet NAV arbeidet med å digitalisere deler av sykmeldingen. Ordnignen passer enn så lenge best for små-og […]

Innkjøp fra utlandet – husk de nye reglene fra neste år

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Er du momsregistrert, må du huske å beregne innførselsmerverdiavgift på innkjøp fra utlandet.   Du har vel fått med deg de nye reglene for innførselsmerverdiavgift? Du som er mva-registrert må beregne og bokføre merverdiavgift på varekjøp fra utlandet, og rapportere avgiften i den nye mva-meldingen som erstatter dagens omsetningsoppgave.   Tolldeklarasjon, ikke varefaktura Ved […]

GDPR – med denne sjekklisten er du beredt

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] De nye personvernreglene (GDPR) som snart trer i kraft gir flere og strengere plikter enn før. Er du klar? Her får du tipsene du trenger.   De nye personvernreglene (GDPR) som snart trer i kraft gir flere og strengere plikter enn før. EUs forordning for personvern er det som skal erstatte det vi i dag […]

EU vil gi SMB’er lettere tilgang til forsvarskontrakter

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]EU-kommisjonen la forrige uke frem et forslag som vil gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å by på potensielt svært lukrative kontrakter innen den europeiske fosvarssektoren.   Målet med forslaget er å åpne opp for økt konkurranse i en sektor, som på grunn av strenge reguleringer, har vært utenfor rekkevidde for mange bedrifter. […]

Bedriftsforbundet støtter NAVs ønske om sykelønnsdebatt

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]For første gang har NAV satt prislappen på fremtidens trygder og ytelser. Den viser at Nav-utbetalingene øker med 20 til 90 milliarder kroner i 2060. Så å si hele økningen i NAV-utgiftene på 20–90 milliarder kroner går til alderspensjon i 2060, hvis dagens velferdsnivå opprettholdes. – Vi vil rose NAV for dette. Det er viktig […]

Tar kampen mot forslag om nytt havnemonopol

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]Bedriftsforbundet er svært kritiske til Senterpartiets representantforslag om å gjeninnføre havnearbeidernes fortrinnsrett og stiller seg undrende til om partiet virkelig har forstått den negative effekten dette vil kunne ha for næringslivet ute i Distrikts-Norge.   – Forslaget om å gjeninnføre havnearbeidernes fortrinnsrett er et gufs fra en fortid som ingen i norsk næringsliv ønsker å […]

Unngå tvangsmulkt-fellen

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]Skattekontoret fikk inn over 10.000 klager på vedtak om tvangsmulkt i 2017. Av disse fikk 60 prosent medhold. Her kan du oppdatere deg på hvordan du og din bedrift unngår å havne i tvangsmulkt-fellen.   Bedriftsforbundet har tatt kampen mot den nye tvangsmulkt-ordningen som tappet norsk næringsliv for over 1 milliard kroner i unødvendige bøter […]