Fagnettstedet for SMB-sektoren

Næringsminister Iselin Nybø (foto: NHD)

Vil ha flere tilbake på kontoret der det er mulig

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Det å komme tilbake på kontoret og arbeidsplassen er en viktig del av det å få hjulene i gang når vi nå gradvis og kontrollert gjenåpner samfunnet, konstaterer næringsminister Iselin Nybø.

Hun viser til en ny rapport fra Helsedirektoratet som foreslår flere tiltak for at også folk i Oslo og Bergen i større grad kan møte på jobb.

Les også: Forenkler konkursreglene for små bedrifter

Kapasitet

Næringsminister Iselin Nybø (Foto: Venstre)

– Mye av verdiskapingen i hele landet avhenger av at folk kommer tilbake på jobb. Å få komme tilbake på kontoret og arbeidsplassen er en viktig del av det å få hjulene i gang igjen i samfunnet. For mange er det dessuten viktig å se kollegene sine igjen, sier næringsminister Nybø i en kommentar.

Om det vil bli mulig å vende tilbake til kontoret i de store byene avhenger i stor grad av om det lar seg forene med kapasitet på kollektivtransporten og at smitten holdes nede. Et utvalg som er utnevnt av regjeringen har foreslått følgende konkrete tiltak:

  • Justere veilederen for kollektivtransport etter en trafikklysmodell (rødt, gult, grønt-prinsippet).
  • Regulere antall reisende per time i rushtrafikken for eksempel ved at en viss andel sitter på hjemmekontor, benytte andre transportmetoder (sykkel, bil, til fots), forskjøvet arbeidstid,
  • Utvikle god smittevernrutiner på arbeidsplassen
  • Opprettholde volumet i kollektivtrafikken, eventuelt øke kapasiteten der det er mulig ved å utvide periodene med rushtidskapasitet
  • Informasjonstiltak, regionalt og nasjonalt for å regulere antall reisende, inkludert fritidsreiser

Les også: Til kamp mot lønnstyveri

Vanskelig i Oslo

I Oslo vil man imidlertid få en ekstra utfordring med å få folk tilbake på kontorene ettersom man i sommer har planlagt et omfattende  vedlikeholdsarbeid på vei og jernbane. Det kan gi ekstra press på både vei, tog og kollektivtrafikken, særlig østfra inn og ut fra Oslo.

– Det betyr at de som er avhengig av kollektivtransport til og fra jobb prioriteres i akkurat i dette området, mens de som har mulighet til det fortsatt bør jobbe hjemmefra, sykle eller gå, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge