Vil ha flere tilbake på kontoret der det er mulig

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vil ha flere tilbake på kontoret der det er mulig

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Det å komme tilbake på kontoret og arbeidsplassen er en viktig del av det å få hjulene i gang når vi nå gradvis og kontrollert gjenåpner samfunnet, konstaterer næringsminister Iselin Nybø.

Hun viser til en ny rapport fra Helsedirektoratet som foreslår flere tiltak for at også folk i Oslo og Bergen i større grad kan møte på jobb.

Les også: Forenkler konkursreglene for små bedrifter

Kapasitet

Næringsminister Iselin Nybø (Foto: Venstre)

– Mye av verdiskapingen i hele landet avhenger av at folk kommer tilbake på jobb. Å få komme tilbake på kontoret og arbeidsplassen er en viktig del av det å få hjulene i gang igjen i samfunnet. For mange er det dessuten viktig å se kollegene sine igjen, sier næringsminister Nybø i en kommentar.

Om det vil bli mulig å vende tilbake til kontoret i de store byene avhenger i stor grad av om det lar seg forene med kapasitet på kollektivtransporten og at smitten holdes nede. Et utvalg som er utnevnt av regjeringen har foreslått følgende konkrete tiltak:

  • Justere veilederen for kollektivtransport etter en trafikklysmodell (rødt, gult, grønt-prinsippet).
  • Regulere antall reisende per time i rushtrafikken for eksempel ved at en viss andel sitter på hjemmekontor, benytte andre transportmetoder (sykkel, bil, til fots), forskjøvet arbeidstid,
  • Utvikle god smittevernrutiner på arbeidsplassen
  • Opprettholde volumet i kollektivtrafikken, eventuelt øke kapasiteten der det er mulig ved å utvide periodene med rushtidskapasitet
  • Informasjonstiltak, regionalt og nasjonalt for å regulere antall reisende, inkludert fritidsreiser

Les også: Til kamp mot lønnstyveri

Vanskelig i Oslo

I Oslo vil man imidlertid få en ekstra utfordring med å få folk tilbake på kontorene ettersom man i sommer har planlagt et omfattende  vedlikeholdsarbeid på vei og jernbane. Det kan gi ekstra press på både vei, tog og kollektivtrafikken, særlig østfra inn og ut fra Oslo.

– Det betyr at de som er avhengig av kollektivtransport til og fra jobb prioriteres i akkurat i dette området, mens de som har mulighet til det fortsatt bør jobbe hjemmefra, sykle eller gå, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

Bli SMB medlem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.