Vil forenkle konkursregler for småbedriftene

Justis- og Beredskapsminister Monica Mæland (H)
Bilde: Justis- og Beredskapsminister Monica Mæland (H)

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår nye regler om enklere rekonstruksjonsforhandlinger for små foretak. Målet er å begrense kostnadene ved forhandlinger om å unngå konkurs, opplyser regjeringen i en pressemelding torsdag.

Les også: Til kamp mot lønnstyveri

– Utbruddet av covid-19 rammer mange små bedrifter som ellers ikke ville stått i fare for å gå konkurs. En enkel fremgangsmåte for såkalt rekonstruksjon kan bidra til at slike virksomheter i større grad kan reddes, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en kommentar.

Unødvendige konkurser

Nye midlertidige regler om rekonstruksjon av bedrifter som står i fare for å gå konkurs, trådte i kraft 11. mai 2020. Loven gir en rettslig ramme for forhandlinger med kreditorene med sikte på en frivillig eller tvungen ordning av gjelden. De nye reglene reduserer risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som nå rammes av akutt svikt i inntektene.

– Slike forhandlinger for å unngå konkurs kan være kostbare, særlig for små bedrifter. Det er derfor behov for enklere regler som igjen begrenser kostnadene. Reglene må på samme tid ivareta behovene til de som bedriften skylder penger, og bedriftens ansatte, sier Monica Mæland.

I forslaget som sendes på høring i dag, ber Justis- og beredskapsdepartementet om innspill til slike regler.

– Regjeringen jobber iherdig med å få hjulene i gang igjen i norsk økonomi. Vi har derfor satt en kort høringsfrist og ser frem til å jobbe videre med innspillene fra de berørte, avslutter Mæland.

Les også: Juni kan bli en beksvart måned for bedriftene

Kort frist

Jørund Rytman, leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge er fornøyde med at det nå kommer forslag til egne nye forskriftsregler om enklere rekonstruksjonsregler for de små foretakene.

Jørund Rytman, SMB Norge

– Forhandlinger for å unngå konkurs kan fort bli kostbart, og det er derfor viktig med enklere regler for de små bedriftene. Dette var noe av budskapet vi i SMB Norge hadde da denne loven ble behandlet i Stortinget for noen uker siden, sier Rytman til dinbedrift.no.

– Men det er en kort høringsfrist justisministeren har satt. De neste dagene skal vi bruke til å finlese høringsforslagene og be om innspill fra våre medlemsbedrifter. Jeg håper derfor lesere av dinbedrift.no og medlemsbedrifter i SMB Norge tar kontakt med meg, avslutter Rytman.

Eventuelle innspill kan sendes på epost til [email protected].

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge