Fagnettstedet for SMB-sektoren

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

TA HURTIGTESTEN: Er min bedrift kvalifisert for lønnsstøtteordningen?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Detaljene i lønnstøtteordningen er i ferd med å komme på plass, og mange bedriftseiere spør seg nå om de kan benytte seg av den. Svarer du JA på de 6 spørsmålene under så er det stor sjanse for at du er kvalifisert.

Les også: Enighet om lønnsstøtte

Forrige uke presenterte Regjeringen en lønnsstøtteordning for desember og januar. Ordningen er rettet mot bedrifter som er hardt rammet av nasjonale smitteverntiltak, og hovedformålet er å legge til rette for at man kan beholde arbeidstakere i jobb fremfor å permittere, til tross for omsetningstap som følge av pandemien.

– Ordningen vil passe for noen bedrifter, men ikke for alle. Bedriftene må selv velge om de ønsker å benytte seg av permitteringsordning eller lønnsstøtte, sa næringsminister Jan Christian Vestre da ordningen ble presentert.

Les også: Krisen er ikke over for hverdagsnæringslivet!

6 spørsmål

Mange bedrifter sitter nå og vurderer om ordningen er et alternativ for akkurat dem. Vi har derfor satt sammen 6 spørsmål som vil kunne hjelpe deg litt på veien. Svarer du ja på samtlige så er det stor sjanse for at du er kvalifisert.

 1. Er omsetningen redusert med mer enn 20 prosent?
 2. Skyldes omsetningssvikten smitteverntiltak som påvirker min bedrift direkte?
 3. Eller har jeg eventuelt over 50 prosent av omsetningen mot bedrifter som påvirkes direkte?
 4. Er alle mine ansatte på jobb hele måneden? (også ansatte med tidsavgrensede kontrakter)
 5. Har jeg en realistisk plan for hva de ansatte skal gjøre når de møter opp på jobb?
 6. Har jeg alt «på stell»? Har jeg betal skatt og avgift, eller eventuelt inngått en avtale om utsatt innbetaling med skatteetaten.

Les også: Bedriftene har mistet tiltroen til politikerne

Er det lønnsomt?

Dersom svaret er «ja» på alle disse spørsmålene så er det svært sannsynlig at bedriften din har rett til å benytte lønnsstøtteordningen. Det betyr imidlertid ikke automatisk at det er lønnsomt for bedriften å gjøre det, konstaterer Hedvig Svardal, som er leder for juridisk avdeling i SMB Norge.

Hedvig Svardal, leder for juridisk avdeling i SMB Norge

– For bedrifter som vurderer å ta del i denne ordningen så vil jeg først anbefale at man tar en god prat med sin regnskapsfører og regner litt på hva som er mest gunstig. Det er mange kriterier som spiller inn her, sier Svardal.

– Det er også verdt å ha i bakhodet at denne ordningen langt på vei er utarbeidet av LO, og fra et arbeidstakerperspektiv, hvor målet er at så mange som mulig skal unngå permittering. Det betyr ikke automatisk at det er det mest lønnsomme alternativet fra et arbeidsgiverperspektiv, forklarer Svardal.

Realistiske tall

Dersom du er kvalifisert for å søke på ordningen, og deretter har vurdert det til at det er lønnsomt for bedriften å gjøre dette, så oppfordrer advokaten til å basere seg på en så realistisk utregning som mulig.

– Man må regne med at disse utbetalingene vil bli nøye gjennomgått av Skatteetaten i etterkant, og dersom man har falt for fristelsen å ta i litt ekstra så vil det kunne bli kostbart i lengden når deler av utbetalingen eventuelt blir krevd tilbake.

– Så mitt klare råd er å basere seg på en så realistisk og dokumenterbar utregning som mulig. Det må man også ha i bakhodet når man regner på om det er lønnsomt å ta del i ordningen eller ikke, avslutter Svardal.

For å kunne søke om støtte kan foretaket ikke ha iverksatt helt eller delvis permittering av ansatte etter 30. november 2021. Unntak gjelder foretak som har hentet alle ansatte som ble permittert etter 30. november 2021, tilbake i arbeid senest 21. desember.

Det sikrer at de som ble rammet av de nasjonale smitteverntiltakene som ble innført i desember, og som har tilpasset seg ved å permittere ansatte, likevel kan få lønnsstøtte for desember måned.

Les også: En “perfekt storm” for bedriftene

Illustrasjonsfoto: Unsplash.com

Hvem kan få lønnsstøtte?

Virksomheter som anses direkte berørt er for eksempel:

 • Serveringsteder og utesteder, som restauranter, kafe, bar, pub, diskotek nattklubb og lignende.
 • Teater, kino mv.
 • Treningssentre
 • Arrangører og andre som har betydelig omsetning i tilknytning til arrangementer, herunder overnatting, eventbransjen, kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet, utleie av materiell og arrangementslokaler mv.
 • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og museer mv.

Virksomheter som anses indirekte berørt er for eksempel:

 • Butikker og kantiner hvor kundegruppen i stor grad er opphørt pga. smittevernkravene
 • Passasjerferger, luftfart og relaterte tjenester, reiseguide, reiseformidling og opplevelsesselskaper
 • Tjenester tilknyttet utelivet (vekter-tjenester, transport mv.)
 • Lyd-, bilde- og saltjenester tilknyttet publikumsarrangementer
 • Persontransport

Les også: Garantiordningen for banklån til bedrifter gjeninnføres!

Hvordan beregnes støttebeløpet?

Ordningen gjelder for faste ansatte (heltid og deltid), midlertidig ansatte på tidsavgrensede kontrakter med avtalt omfang på arbeidet og lærlinger, som var i arbeid per 30. november 2021 og har vært i aktivt arbeid hele tilskuddsmåneden.

 • Lønnsstøtten settes til maks 30 000 kroner i måneden per ansatt, begrenset til maks 80% av den ansattes bruttolønn.
 • For å kunne motta maksimalt støttebeløp må omsetningsfallet være 100%. Ved omsetningsfall under 100 % avtar støttebeløpet gradvis ned til 3 000 kroner i måned per ansatt ved 20 % omsetningsfall. Hvis omsetningsfallet er mindre enn 20%, er støttebeløpet null.

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟𝑡 𝑠𝑡ø𝑡𝑡𝑒𝑏𝑒𝑙ø𝑝 𝑖 𝑘𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑠𝑎𝑡𝑡 =
[3 000 + (30 000 − 3 000) ∗ (𝑜𝑚𝑠𝑒𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑙𝑙 − 20%)/ (100%−20%)]

Det gir følgende støtte per ansatt per måned:

 

Kilde: regneringen.no

 

 • Omsetningsfallet sammenlignes med omsetningsfallet i tilsvarende måned to år tidligere. Foretak opprettet etter 1. mars 2020 og foretak som av ulike grunner ikke hadde omsetning i samme periode 2 år tidligere, kan benytte oktober og november 2021 som referanseperiode, men avkortet med 20 pst​.
 • Bedrifter kan få maksimalt 47 millioner kroner i støtte per måned. Grensen gjelder også for konsern. For konsern gjelder beløpsgrensene på summen av beregnede tilskuddsbeløp for alle foretakene i konsernet som søker om tilskudd.
 • Støtten kan ikke overstige bedriftens omsetningsfall målt i kroner.
Illustrasjonsfoto: Unsplash.com

Gjennomføring av ordningen:

 • Ordningen gjelder fra desember 2021 til og med januar 2021. Hvis de strenge smitteverntiltakene vedvarer, kan det være aktuelt å forlenge ordningen for februar 2022.
 • Det forventes at søknadsportalen kan åpne i løpet av februar, og at de første utbetalingene kommer da.
 • Skatteetaten skal forvalte ordningen.
 • Ordningen skal være søknadsbasert, og det legges opp til at saksbehandlingen skal kunne være automatisert.
 • Det vil være full åpenhet om hvem som får støtte.
 • Søknaden må være godkjent av revisor eller autorisert regnskapsfører ved innsendelse.

PS: Visste du at medlemmer i SMB Norge får gratis juridisk rådgiving? Les mer om alle medlemsfordeler og meld deg inn her!