Garantiordningen for banklån til bedrifter gjeninnføres

Foto: Regjeringen.no
Bilde: Foto: Regjeringen.no

Regjeringen har besluttet å gjeninnføre garantiordningen for banklån til bedrifter, opplyser Regjeringen tirsdag morgen.

– Selv om det norske kredittmarkedet fungerer godt, står enkelte næringer overfor særlige utfordringer den nærmeste tiden. Regjeringen vil stille opp for de bedriftene som trenger det, blant annet ved å gjeninnføre lånegarantiordningen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.

90 prosent

Garantiordningen for banklån til bedrifter ble etablert i mars 2020 og var åpen for nye lån til og med 31. oktober 2021. Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av utbruddet av koronaviruset.

Den maksimale løpetiden for garanterte lån under ordningen er seks år, inkludert eventuelle forlengelser.

– Garantirammen for ordningen er fordelt på de enkelte bankene, som vurderer om lånesøkere oppfyller vilkårene og kan få lån. Den samlede garantirammen er på 50 mrd. kroner, hvorav vel 11 mrd. kroner er i bruk i dag, heter det i en pressemelding fra Regjeringen.