Staten bør dekke kompetanseheving for å unngå permitteringer

Tiltakspakken som regjeringen og Stortinget har kommet med vil redde arbeidsplasser og redusere antall konkurser. Den vil også føre til mange permitteringer. SMB Norge vil at bedrifter som ønsker det kan få støtte til å beholde sine ansatte og la dem bruke tid på å øke kompetansen.

Les også: SMB Norge med 5 krav til regjeringen

SMB Norge ber Stortinget om å vurdere et lignende tiltak som det danske myndigheter har lansert som ett av sine virkemidler for hjelpe bedrifter gjennom denne vanskelige situasjonen. Det innebærer at staten dekker 75 prosent av lønnen til ansatte som vil benytte anledningen til å styrke sin kompetanse.

– Dette er en enkel og forutsigbar løsning for både arbeidsgiver og arbeidstaker, og vil bidra til at man kan snu denne situasjonen til noe positivt, konstaterer Jørund Rytman som er leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge.

– Vi tror at dette vil kunne gi norsk næringsliv et kompetanseløft og kanskje til og med styrke konkurransekraften, legger han til.

Les også: Krisepakken – en god start men ikke nok

Dansk løsning

Det danske kompetansetiltaketgis til bedrifter som opplever lavere ordretilgang og færre kunder som følge av Corona-viruset, og derfor ikke kan gi arbeid til sine ansatte. Bedrifter som benytter seg av tilbudet vil få dekket 75 prosent av de ansattes lønnsutgifter.

Disse bedriftene forplikter seg samtidig til å ikke gi ansatte sparken av økonomiske årsaker i perioden hvor de mottar støtten.

– Jeg tror at mange bedrifter vil benytte seg av denne muligheten. De aller færreste ønsker å permittere sine ansatte og på denne måten vil alle komme styrket ut av situasjonen når krisen har lagt seg, sier Rytman.

– Vi bør strekke oss langt for å bidra til å holde hjulene i gang og legge til rette for et alternativ for de som nå ikke har noe annet valg enn å permittere sine ansatte, legger han til.

SMB Norge mener at ordningen også bør forsterkes ved å innføre skattefradrag på kostnader som kursavgifter, materiell, innleide foredragsholdere og andre relevante kostnader.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge