KRISEPAKKEN: – En god start, men ikke nok

Regjeringens krisepakke dekker det mest prekære, men for landets mange selvstendig næringsdrivende er det fremdeles ikke nok, konstarerer SMB Norges Jørund Rytman

SMB Norge har vært tydelige på at man ønsker svært sterke grep fra regjeringen for å unngå at bedrifter over hele landet nå går konkurs. Fredag presenterte Regjeringen fase 1 av tiltaksplanene sine. Jørund Rytman, som er leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge, er glad for at Sanner tar tak, men mener det er mer å gå på.

Les også: Her er regjeringens nye krisetiltak

Jørund Rytman, Bedriftsforbundet

– Dette er en god start og vi føler at Regjeringen langt på vei har lyttet til de innspillene som vi og resten av næringslivet har kommet med. De tar dette på alvor og det er godt å se.

– Utsettelsen av forskuddsskatt er et viktig grep som vil gi mange små virksomheter en ekstra buffer den neste måneden. Vi hadde håpet at de allerede nå også ville vurdere å åpne for utsatt innbetaling av moms og arbeidsgiveravgift, men Sanner sa at det står høyt på listen så jeg håper at det blir neste skritt, sier Rytman.

Les også: Her er coronatiltakene regjeringen trenger nå

Selvstendig næringsdrivende

Sanner varslet at man kontinuerlig ville vurdere nye tiltak og at de allerede har begynt arbeidet med å planlegge fase 2 av kriseplanen. Rytman håper der på ekstra fokus på landets mange selvstendig næringsdrivende.

– Disse har få rettigheter og er spesielt utsatt i denne situasjonen. Det er også mange av våre medlemsbedrifter som er i bransjer, spesielt innen helse, som blir meget hardt rammet på grunn av pålegg om å stenge sine klinikker.

– Også våre medlemmer innen serveringsbransjen, som for eksempel cafeer, restauranter og barer blir nå hardt rammet på grunn av strenge restriksjoner. Her bør regjeringen komme med noen enda tydeligere grep, sier Rytman

Her er de nye krisegrepene:

  • Utsatt frist for forskuddsskatten: Personlige næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai.
  • Permitteringsreglene endres: Perioden arbeidsgiver betaler kuttes fra 15 til to dager.
  • Reglene for karensdager endret. Vanligvis er det tre karensdager mellom permitteringstiden og dagpengetiden, men de blir nå fjernet.
  • Flypassasjeravgiften for flyvninger mellom 1. januar i år og 31. oktober, oppheves. Det samme gjøres samtlige lufthavnsavgifter til og med 30. juni 2020.
  • Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet, gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene.
  • Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.
  • Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med virusutbruddet.
  • Tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge