SMB Norge med 5 krav til regjeringen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

SMB Norge med 5 krav til regjeringen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Søndag overleverte SMB Norge en liste med 5 krav til regjeringen som kan hjelpe små og mellomstore bedrifter gjennom den umulige situasjonen de har havnet i på grunn av coronaviruset.

Svært mange små og mellomstore bedrifter over hele landet har opplevd et dramatisk fall i inntekter den siste uken. Mange har måttet permittere ansatte, men når kunder og oppdrag uteblir fullstendig så viser det seg at dette ikke har vært tilstrekkelig.

Faksimile: NRK

Krisepakken som regjeringen presenterte før helgen var en god start, men dessverre ikke nok til å redde de mest utsatte bedriftene. Dersom vi ikke får på plass ytterligere tiltak omgående så risikerer vi å miste en rekke små og mellomstore bedrifter for godt, konstaterer administrerende direktør i SMB Norge, Olaf Thommessen.

Uten inntekt

Han peker spesielt på SMB Norges forslag til tiltak for selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak.

– Dette er en gruppe som på langt nær treffes godt nok av de nåværende krisetiltakene. Mens de med AS ofte er ansatte i egen bedrift og kan permittere seg selv, så sitter mange av de med enkeltpersonforetak nå igjen helt uten inntekt, sier Thommessen.

Tiltakene

SMB Norge oppfordrer regjeringen til å innføre følgende krisetiltak for bedriftene umiddelbart:

Fjerne arbeidsgiveravgift og utsette MVA. SMB Norge mener det bør være et mål at små og mellomstore bedrifter klarer å opprettholde drift, produktivitet og så mange arbeidsplasser som mulig gjennom krisen. Ved å fjerne arbeidsgiveravgift en periode, og utsette innbetaling av MVA, vil man styrke virksomhetenes likviditet og redusere det umiddelbare behovet for permitteringer.

Bedre rettigheter til selvstendige næringsdrivende. De som driver for seg selv i form av enkeltpersonsforetak, og som nå blir rammet av «Corona-krisen», står på bar bakke og har svært få sosiale rettigheter. SMB Norge mener denne gruppen umiddelbart bør få rett til:

Tiltak A) Dagpenger

Tiltak B) Sykelønn fra første fraværsdag

Erstatning til de som har fått næringsforbud: En rekke yrkesgrupper har den siste uken i realiteten fått yrkes – og næringsforbud som følge av tiltak for å stanse spredningen av Corona-viruset. Dette gjelder blant annet virksomheter som driver frisørsalong, massasjestudio, fotterapeutklinikk, serveringssted og akupunktørklinikk med flere. SMB Norge mener at disse næringene umiddelbart bør få rett til erstatning etter at det offentlige har pålagt stenging.

Forbedre permitteringsregelverket ytterligere. Regjeringen har foreslått at arbeidsgiverperioden ved permittering av ansatte reduseres fra 15 til 2 dager. SMB Norge mener at arbeidsgiverperioden bør fjernes i sin helhet. SMB Norge ønsker også at det gis kompensasjon til bedriftene for dagene som gikk før loven blir vedtatt av Stortinget.

Fjerne arbeidsgiverperioden for omsorg av barn som er syke eller hjemme på grunn av Corona-viruset. De første10 dagene med omsorgspenger betales i dag av arbeidsgiver. SMB Norge ønsker at Staten skal overta dette ansvaret fra dag 1 for omsorg knyttet til coronaviruset, så lenge skoler og barnehager holder stengt.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

Bli SMB medlem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.