ÅPNER I DAG: Dette bør du vite om du skal søke kompensasjon

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

ÅPNER I DAG: Dette bør du vite om du skal søke kompensasjon

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Mandag 18 januar åpnes det opp for at bedrifter som har hatt et omsetningsfall på minst 30 prosent som følge av coronapandemien i perioden september – februar kan søke kompensasjon for faste kostnader. 

Les også: Nybø ber bedrifter starte forberedelsene nå

I denne saken har dinbedrift.no samlet informasjon som det er lurt å sette seg inn i før man fyller ut søknadskjemaet. Det meste av informasjonen finner du også på nettsidene til Brønnøysundsregistrene, som er de som administrerer ordningen.

Du kan søke fra og med 18. januar klokken 08.00, og pengene kan være på konto i løpet av 2-3 dager!

Etablere kontakt

Aller først er det viktig å minne om at forutsetningen for å søke om kompensasjon er at foretaket må ha omsetningsfall som følge av coronapandemien på minst 30 prosent i tilskuddsperioden sammenlignet med sammenligningsperioden for å kunne søke om tilskudd.

Søknaden skal også kontrolleres og godkjennes av autorisert regnskapsfører eller revisor før den sendes inn. Har du enda ikke etablert kontakt med en regnskapsfører eller revisor så bør du gjøre det så fort som mulig.

Om du skal bruke regnskapsfører eller revisor bare for å bekrefte søknaden trenger du ikke å registrere dette i Brønnøysundregistrene. Bedrifter som får tildelt tilskudd vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene til regnskapsfører eller revisor, opp til et beløp på 10.000 kroner per søknadsperiode.

Les også: Hva gjør du som eneste ansatt i eget AS når omsetningen svikter?

Hvem kan søke?

Den som sender inn søknaden må være registrert med en nøkkelrolle i Enhetsregisteret. Du må foreta eventuelle endringer så fort som mulig hvis dette ikke er oppdatert.

For enkeltpersonforetak (ENK) kan følgende søke på vegne av foretaket:

 • innehaver

For andre organisasjonsformer kan en av disse søke på vegne av foretaket:

 • daglig leder / administrerende direktør
 • styreleder
 • bestyrende reder
 • deltager med delt ansvar
 • deltager med fullt ansvar
 • komplementar
 • norsk representant for utenlandsk enhet

For konsern gjelder særlige regler for hvilket foretak som kan søke. Nærmere informasjon om dette blir publisert senere.

Når du fyller ut søknadsskjemaet vil du bli bedt om å oppgi foretakets omsetning og kostnader.

Da kan det være nyttig å finne fram:

 • Tall for perioden du søker tilskudd:
 • Faste, unngåelig kostnader for perioden du søker tilskudd
 • Omsetning for perioden du søker tilskudd
 • Tall for sammenligningsperioden:
 • Omsetning for tilsvarende periode i 2019 som du søker tilskudd for

Hvis foretaket er etablert mindre enn ett år tidligere enn perioden det søkes tilskudd for, eller ikke har omsetning i den aktuelle sammenligningsperioden, skal du bruke omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag.

PS: Som medlem i SMB Norge kan bedriften få gratis juridisk bistand.

Les mer her! 

Hvilke kostnader vil kunne dekkes?

 • Leie næringslokale
 • Lys, varme
 • Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
 • Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l
 • Regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l
 • Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • Forsikring og avgifter på transportmidler
 • Kontingenter med fradragsrett
 • Forsikringspremie
 • Netto rentekostnader
 • Eventuelle kostnader til dyrestell , fôr og veterinær

Kostnadene som faller inn under begrepet «faste uunngåelige kostnader» er de samme som i den første kompensasjonsordningen for næringslivet (mars-august).

Du må også gjøre en vurdering av om kostnadene i sin helhet kvalifiserer for tilskudd, eller om de må justeres. For eksempel kan du bare føre opp den delen av kostnaden som hører til perioden du søker tilskudd for. I tillegg må du ta bort variable komponenter av kostnadene, for eksempel den delen av bilforsikringspremien som er knyttet til kilometerstand og den delen av husleien som er knyttet til omsetning.

Hvilke omsetningstall vil de spørre etter?

 • Faktisk omsetning for perioden du søker tilskudd for
 • Annen mottatt støtte i forbindelse med pandemien for perioden du søker tilskudd for
 • Omsetning for tilsvarende periode i 2019 (gjelder ikke for foretak som er etablert senere)
 • Total omsetning for januar og februar 2020 (gjelder for foretak som er registrert mindre enn ett år tidligere enn perioden det søkes om tilskudd for)

Med omsetning menes inntekt fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført av foretaket i den aktuelle perioden, selv om leveransene ikke er fakturerte. Som omsetning anses også inntekter fra offentlige tilskuddsordninger som erstatning for inntekt, og inntektssikringer gitt i forbindelse med koronapandemien.

Les også: SMB Norge fikk gehør for differensiert tvangsmulkt

Skattepliktige inntekter

Du skal bare føre opp inntekter som er skattepliktige i Norge. Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom skal likevel tas med. Merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt regnes ikke som inntekt.

Det er omsetningen for den perioden du søker tilskudd for, det vil si verdien av varer som er levert og tjenester som er utført inklusive fortjeneste, som skal oppgis. Dette gjelder uavhengig av den regnskapsmessige behandlingen av salgene. For bygge- og anleggskontrakter innebærer det at omsetningen skal periodiseres etter løpende avregningsmetode med fortjeneste.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

Bli SMB medlem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.