BUDSJETTAVTALEN: SMB Norge fikk gehør for differensiert tvangsmulkt

Foto: Joachim Dagenborg
Bilde: Foto: Joachim Dagenborg

Regjeringen skal utrede muligheten for en differensiert tvangsmulkt. Det ble klart etter at partene kom til enighet om neste års statsbudsjett tirsdag kveld.

Les også: Krever tvangsmulkt-svar fra finansministeren

Som en del av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet skal regjeringen “utarbeide et forslag til en ordning med differensiert tvangsmulkt, og komme tilbake med en vurdering av et slikt forslag til Stortinget på en egnet måte.”

Etter at de nye reglene for tvangsmulkt ble innført i januar 2017 har Skatteetaten krevd norske bedrifter for flere milliard kroner i bøter for forglemmelser av varierende grad. SMB Norge har gjentatte ganger tatt opp problemstillingen med regjeringen.

Les også: Nybø ber bedrifter starte forberedelsene nå

Fått gehør

SMB Norge-sjef Olaf Thommessen, mener det blir helt feil at de aller minste bedriftene skal ha samme sats for tvangsmulkt som de aller største, og er svært fornøyd med å har fått gehør.

Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge
Olaf Thommessen, SMB Norge

– Ordningen rammer helt skjevt og treffer de små bedriftene uforholdsmessig hardt i og med at satsene er helt like for Ola Nordmann Elektro AS som for de største børsnoterte selskapene, sier Thommessen.

Thommessen håper at man i kjølvannet av denne vurderingen også vil se på nødvendigheten av alle rapporteringskravene som potensielt kan føre til tvangsmulkt.

– Vi opplever for eksempel at rapporteringskrav knyttet til aksjonærregisteroppgaven er særlig frustrerende for de mindre bedriftene som nesten aldri gjør endringer i eierstrukturen. Det er unødvendig byråkratisk at bedrifter som ikke gjør noen endringer skal måtte gjenta dette gang på gang til myndighetene.  Dette er en enkel justering som bør være lett å få til, understreker Thommessen.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge