SMB Norge tar opp kampen for bemanningsforetakene og deres kunder

SMB Norges sak mot regjeringen kommer opp i Efta-domstolen i Luxembourg 19. juni 2024. Foto: Flickr
Bilde: SMB Norges sak mot regjeringen kommer opp i Efta-domstolen i Luxembourg 19. juni 2024. Foto: Flickr

SMB Norge har protestert mot regjeringens begrensninger på bemanningsforetakene og deres kunder fra 1. april 2023 fordi det skaper vansker med å skaffe kvalifisert personell for bedriftene, særlig ved midlertidige arbeidstopper.

SMB Norge bidro derfor til å samle 12 bedrifter, som har saksøkt regjeringen for brudd på EØS-avtalen og erstatning til de 12 bemanningsforetakene. Saken kommer opp i Efta-domstolen i Luxembourg 19. juni 2024 og føres av SMB Norges advokat Nicolay Skarning i Simonsen Vogt Wiig.

Les også: Tydelige forventninger til næringsminister Myrseth

Klaget Norge inn for Europarådets sosialrettskomité

Innenfor samme sakskomplekset har SMB Norge klaget Norge inn for Europarådets sosialrettskomité fordi bare bedrifter med tariffavtale med store fagforeninger, som LO, kan benytte bemanningsforetak ved midlertidige behov. Det tvinger bedriftene inn i tariffavtaler med de største fagforeningene, og diskriminerer de små og mellomstore foreningene og bedriftene.

Selve klagen mot Norge har fått sin egen side hos Europarådet som kan leses her.

På Europarådets hjemmeside er klagen fra SMB Norge beskrevet slik (oversatt): «Klagesaken ble registrert 12. februar 2024. Den gjelder artikkel 5 (organisasjonsretten) i den reviderte europeiske sosialpakten. SMB Norge hevder at unntaket gitt i arbeidsmiljøloven § 14-12 andre ledd er i strid med foreningsfriheten gitt i artikkel 5 i pakten, ved at det kreves at kun fagforeninger med minst 10 000 medlemmer kan inngå avtaler med arbeidsgivere om å leie inn ansatte gjennom bemanningsbyråer

Les også: Nye skatteregler fra regjeringen: – Lager en skattemessig «Berlinmur”.

Akseptert at klagen går til full behandling

Nå har regjeringen akseptert at klagen går til full behandling i komitéen.

– SMB Norge er opptatt av organisasjonsfrihet og et åpent marked for bemanningsforetakene og deres kunder. Det er viktig for næringslivet i Norge. Vi er derfor spent på avgjørelsene i Efta-domstolen og Europarådets sosialrettskomité, sier adm.dir Jørund Rytman i SMB Norge.