Tydelige forventninger til næringsminister Myrseth

SMB Norge venter på tydelige politiske grep fra næringsminister Myrseth (Ap) som løser utfordringene i næringslivet. Foto: Stortinget.
Bilde: SMB Norge venter på tydelige politiske grep fra næringsminister Myrseth (Ap) som løser utfordringene i næringslivet. Foto: Stortinget.

Det sies at det er en tid for alt. I så fall er det tid for at nyutnevnte næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) sørger for en politikk som gjør Norge til det beste landet å starte og drive en bedrift.

Det er fullt mulig å oppnå denne ambisjon med de rette politiske grepene. Derfor er forventningene skyhøye til regjeringens varslede stortingsmelding om gründere og oppstartsbedrifter.

Tidligere næringsminister Jan Christian Vestre bidro selv til at forventningene er så høye. I en debatt hos SMB Norge under Arendalsuka i 2022, uttalte Vestre at Norge skulle bli det beste landet i verden å starte og drive bedrift. Nå forventer SMB Norge at Myrseth følger opp ambisjonen fra hennes forgjenger.

Les også: Nye skatteregler fra regjeringen: – Lager en skattemessig «Berlinmur”.

Ettermælet til Cecilie Myrseth (Ap) som næringsminister vil avgjøres med denne stortingsmeldingen: Handlekraftig statsråd eller pratmaker? Det vil vise seg.

SMB Norge har sendt inn en hel rekke konkrete innspill til grep regjeringen kan foreta. Får disse tiltakene flertall i Stortinget, vil forholdene for gründere og oppstartsbedrifter forbedres betraktelig.

Basert på utallige tilbakemeldinger fra næringsdrivende er det særlig fire hovedutfordringer som regjeringen må løse, dersom Norge skal bli det beste landet for gründere og oppstartsbedrifter.

For det første gjelder det tilgang på kapital og finansiering. Finansiering kan være vanskelig å skaffe, spesielt i de tidlige stadiene.

Les også: Podcast #76 – Et tafatt revidert nasjonalbudsjett for næringslivet!

Det er også en utfordring at det offentlige tapper oppstartsbedrifter for kapital gjennom direkte og indirekte skattlegging samt gebyrer og avgifter.

For det andre er det mangelen på ressurser. Oppstartsbedrifter kan mangle de nødvendige ressursene, slik som kompetent personal, teknologi og infrastruktur for å kunne vokse og konkurrere effektivt.

Derfor må det legges til rette for at oppstartsselskaper eksempelvis skal kunne knytte til seg nødvendig kompetanse. Her er arbeidsgiveravgift og aksjeopsjoner viktige stikkord.

For det tredje gjelder det regulering og byråkrati. Å navigere gjennom reguleringer og byråkratiske prosesser kan være tidkrevende og utfordrende for gründere og oppstartsselskaper.

Derfor bør man blant annet vurdere om deler av lovverket, forskrifter og reguleringer kan graderes etter bedrifters størrelse.

For det fjerde gjelder det (mangelen på) sikkerhetsnett og sosiale rettigheter. Pensjon, sykepenger og fødselspermisjon og andre fordeler som vanligvis tilbys ansatte i større selskaper, utgjør en betydelig utfordring for selvstendige næringsdrivende og gründere. Dette gjelder spesielt i de tilfeller der selskapet enda ikke har oppnådd tilstrekkelig omsetning til å kunne forsvare ansettelser.

Nå venter vi på tydelige politiske grep som løser disse utfordringene. For Norge kan bli verdens beste land for å starte og drive en bedrift.

Om regjeringen og næringsminister Myrseth (Ap) vil.

Jørund H. Rytman
administrerende direktør
SMB Norge

 

Saken først omtalt i Dagens Perspektiv.