Nye skatteregler fra regjeringen: – Lager en skattemessig «Berlinmur”.

SMB Norge mener at regjeringens mange små og store grep har ført til at det har blitt en større konkurranseulempe enn tidligere for en bedrift å ha en eller flere norske eiere.
Bilde: SMB Norge mener at regjeringens mange små og store grep har ført til at det har blitt en større konkurranseulempe enn tidligere for en bedrift å ha en eller flere norske eiere.

SMB Norge er kritisk til mulig endring i reglene om beskatning av aksjegevinster ved utflytting eller overføring til utlandet. Derfor har SMB Norge nå sendt inn et høringsinnspill på den mulige exit-skatten.

I mars sendte Finansdepartementet et forslag på høring som kan endre reglene for beskatning av aksjegevinster ved utflytting. Interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter, SMB Norge, mener at den nye exit-skatten gjør det mindre attraktivt å være næringsdrivende i Norge.

– SMB Norge har vært kritisk til regjeringens skjerpelse av skatte- og avgiftsnivået i Norge. Særlig gjelder dette økningene i skatt på norsk eierskap i form av økt formues- og utbytteskatt, sier administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman.

Les også: Podcast #76 – Et tafatt revidert nasjonalbudsjett for næringslivet!

Skattemessig «Berlinmur

SMB Norge mener at regjeringens mange små og store grep har ført til at det har blitt en større konkurranseulempe enn tidligere for en bedrift å ha en eller flere norske eiere. Slik SMB Norge vurderer de foreslåtte grepene fra regjeringen, er at de forsøker å lage en skattemessig «Berlinmur».

– Først gjør de det vanskeligere å være en norsk eier, som må betale både formues- og utbytteskatt. Deretter gjør de det enda vanskeligere å forlate Norge for å unngå denne ulempen for sin virksomhet, sier Rytman oppgitt.

Interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter mener derfor at dette forslaget fra regjeringen vil sende nok et signal til nordmenn som eier norske bedrifter om at de ikke er ønsket, men likevel at de vil bli skattlagt enda hardere om de forsøker å forlate landet av hensyn til bedriften sin.

Les også: Nye krav til arbeidsavtalen fra 1. juli 2024

Oppfordring til regjeringen

Etter flere forslag fra regjeringen, som SMB Norge beskriver som næringslivsfiendtlige, har nå SMB Norge en klar oppfordring til regjeringen på bakgrunn av denne høringen.

– SMB Norge vil heller oppfordre regjeringen til å sørge for at konkurranseulempen blir mindre for norske bedrifter å ha norske eiere. På sikt bør det bli en fordel for norske bedrifter å ha norske eiere uten at man er nødt til å tappe bedriftene sine for kapital for å betale særnorske skatter og avgifter, avslutter Rytman.