SMB Norge tar opp kampen for bemanningsforetakene og deres kunder

SMB Norge har protestert mot regjeringens begrensninger på bemanningsforetakene og deres kunder fra 1. april 2023 fordi det skaper vansker med å skaffe kvalifisert personell for bedriftene, særlig ved midlertidige arbeidstopper. SMB Norge bidro derfor til å samle 12 bedrifter, som har saksøkt regjeringen for brudd på EØS-avtalen og erstatning til de 12 bemanningsforetakene. Saken […]