SMB Norge: Her er Corona-tiltakene næringslivet trenger NÅ!

Norge er rammet av flere store negative hendelser på en gang. Befolkningen og bedriftene opplever stor usikkerhet tilknyttet coronaviruset. På samme tid går oljeprisen kraftig ned, og importkostnadene øker ved svakere krone for mange av våre medlemmer.

Senere i dag vil Regjeringen holde en pressekonferansen om mulige hjelpetiltak. Følg med på www.dinbedrift.no for siste nytt og våre kommentarer.

Ryggraden i norsk næringsliv er de små og mellomstore bedriftene, da rundt 9 av 10 bedrifter har under 20 ansatte i Norge. Disse bedriftene er rammet av både coronavirus, lavere etterspørsel og mulige negative ringvirkninger fra svakere produksjon i industrien eller oljebransjen.

Les også: Finn frem gullkortet Sanner!

Helt nødvendig

Vi mener det nå er helt nødvendig å sikre inntjeningen på kort sikt og hindre at for mange mister jobben. De fleste småbedrifter har normal eller lav lønnsomhet, og vil ikke kunne tære på oppsparte midler.

SMB Norge er den største næringsforeningen for dette segmentet og vil fremheve følgende:

På kort sikt og senest i Revidert budsjett 12.mai bør Regjeringen

  • Forbedre permitteringsregelverket slik at de ansatte kan beholde jobben lenger og være permittert. For eksempel å korte ned arbeidsgiverperioden til 10 dager, men uten at ansatte må sies opp før 30 uker (på dagpenger). Dette er særlig viktig innen reiseliv, overnatting og opplevelsesnæringen. Videre vil leverandørnæringen mot olje også rammes raskt.

  • Halvere arbeidsgiverperioden på sykefravær
    . Sykefraværsperioden som normalt dekkes av arbeidsgiver på de 16 første fraværsdagene bør halveres til 8 dager i 2020.
  • Utvide frist mva/arbeidsgiveravgift. På grunn av svakere likviditet og mindre salg i en midlertidig periode, vil mange SMB bedrifter ha utfordringer med å betale mva og/eller arbeidsgiveravgiften. Derfor bør fristen for innbetaling til skatteetaten forlenges med 4 uker ift. dagens frister for hver av disse.
  • KompetanseFunn: I forbindelse med svakere etterspørsel og lavere inntjening, kan det være fristende å permittere eller si opp ansatte. For samfunnet og den enkelte arbeidstaker er det ofte en kostnad. Derfor bør myndighetene ved NAV refundere mer midler til etter- og videreutdanning enn de gjør normalt. Alternativt kan de innføre en ordning hvor bedrifter får skattefradrag på 20 prosent for kompetanseinvestering i sine ansatte a la SkatteFunn.

På lang sikt bør Regjeringen gi SMB lettelser i form av:

  • Lavere arbeidsgiveravgift. Basert på tidligere erfaringer fra finanskrisen i 2008-2009, og oljekrisen i 2015-2017, vil arbeidsledigheten stige til rundt 5 prosent eller 140.000 personer uten jobb. Dette er storstilt sløsing med arbeidsressurser. SSB har tidligere gitt beskjed om at et balansert krisetiltak er å kutte i arbeidsgiveravgiften, som er en direkte kostnad på de ansatte.
  • Reduksjon i formuesskatt på arbeidende kapital. Det er i veldig stor grad norske eiere som er tålmodig kapital i SMB segmentet i Norge. Disse bedriftene og deres eiere forskjellsbehandles ved at de må betale formuesskatt på kapital som «jobber i bedriften». Vi mener at denne krisen bør snu dette rundt slik at nasjonale eiere får like vilkår.
  • Fjerning av arbeidsgiveravgift for lærlinger. Ved et sjokk i etterspørsel eller kostnader vil bedriftene velge å ta inn færre lærlinger. Dette er uheldig for unge sin mulighet til å få sin første arbeidserfaring, og det kan hindre senere uføretrygd. Et målrettet tiltak som sikrer at de unge beholder lærlingordningen er på sin plass.
  • Norske kommuner med nyetableringsordninger. I den grad arbeidsledigheten øker spesielt mye i noen utvalgte regioner, bør Regjeringen styrke eller opprette tilskudd til oppstartere med gode ideer for fremtiden.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge