SMB Norge fikk støtte til krav om bedre åpningstider

SMB Norge er veldig takknemlig for at FrP i sitt alternative statsbudsjett foreslo å styrke Brønnøysundregistrene med midler. Foto: Hest Agentur.
Bilde: SMB Norge er veldig takknemlig for at FrP i sitt alternative statsbudsjett foreslo å styrke Brønnøysundregistrene med midler. Foto: Hest Agentur.

SMB Norge er veldig takknemlig for at FrP i sitt alternative statsbudsjett foreslo å styrke Brønnøysundregistrene med midler slik at registrene kan bli enda mer tilgjengelig for næringsdrivende som trenger å ta kontakt.

Brønnøysundregistrene opererer med begrensede åpningstider, som gjør at det blir vanskelig for næringsdrivende og andre å få tak i registrene på telefon. I dag har Brønnøysundregistrene åpningstid på telefon for publikum på hverdager mellom kl. 09-12. SMB Norge adresserte problemstillingen i forbindelse med Næringskomiteens høring om statsbudsjettet nå i høst.

Les også: Nye konkurstall: Ikke lovende for starten av 2024

Dessverre så fikk ikke FrP flertall for sitt forslag i budsjettbehandlingen, men det er flott at ett parti har satt dette på dagsorden. Det vil kunne medføre at flere andre partier også ser på denne problemstillingen. SMB Norge håper at FrPs forslag bidrar til at regjeringen ser på denne utfordringen og forhåpentligvis kommer med tiltak for å bedre situasjonen.

– For mange virker dette kanskje som en «liten» sak, men for næringsdrivende som bruker mye av sin arbeidsdag på å følge opp statlige regler og skjemaer, så er det viktig at statens institusjoner er tilgjengelig når man faktisk trenger bistand. Derfor er vi veldig takknemlig for at FrP i sitt alternative statsbudsjett foreslo å styrke Brønnøysundregistrene med midler. Vi håper også at dette får flere partier til å åpne øynene for denne problemstillingen, sier administrerende direktør i SMB Norge Jørund H. Rytman.

Les også: Aktuelle lovendringer 2024

I budsjettinnstillingen til Næringskomiteen la FrP frem følgende merknad:

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at Brønnøysundregistrene i dag har åpningstid på telefon for publikum på hverdager mellom kl. 09 og 12. Disse medlemmer påpeker at Fremskrittspartiet mener byråkratiet ikke skal stå i veien for folk og bedrifter, og at dagens telefontid er for kort. Disse medlemmer viser derfor til partiets alternative statsbudsjett, der det ble foreslått å sette av 8,1 mill. kroner for å utvide telefontiden til å gjelde kl. 09–15.