Deltok på innspillsmøte til en ny næringspolitikk

Styreleder i SMB Norge, Karl-Anders Grønland, taler på innspillsmøtet til Høyre, FrP, Venstre og KrF.
Bilde: Styreleder i SMB Norge, Karl-Anders Grønland, taler på innspillsmøtet til Høyre, FrP, Venstre og KrF.

Tirsdag 7. november 2023 inviterte partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti til et innspillmøte på The Factory i Oslo. De ønsket innspill til en ny næringspolitikk – som de skal arbeide med i inneværende stortingsperiode – og som kan bli en realitet etter stortingsvalget i 2025. SMB Norge deltok på høringen.

Styreleder i SMB Norge, Karl-Anders Grønland, deltok på vegne av SMB Norge og kom med viktige innspill til stortingsrepresentantene.

Karl-Anders Grønland
Styreleder Karl-Anders Grønland deltok på innspillsmøtet for SMB Norge.

Karl-Anders Grønland valgt å fokusere på at hvis vi som nasjon skal bli best på gründerskap og legge til rette for næringslivet så kan vi ikke kun fokusere på endringer som gjør oss litt bedre enn i dag, eller like gode som de land vi konkurrerer mot.

– Vi må få på plass ordninger som gjør at Norge blir det beste landet å investere i, og drive næringsvirksomhet i, sier Grønland.

Les også: SMB Norge støtter friskolene

Ønsker formuesskatten fjernet

– SMB Norge hadde flere viktige saker som vi oppfordret partiene til å ha fokus på. På lik linje med mange av de øvrige organisasjonene som deltok mener SMB Norge at privat norsk eierskap må styrkes ved at formuesskatten fjernes, i første omgang på arbeidende kapital. Målet må være at hele formuesskatten fjernes på sikt, sier Grønland.

Utfordringer med sykelønnsordningen

SMB Norge nevnte også utfordringer med sykelønnsordningen. SMB Norge ønsker å endre sykelønnsordningen gjennom å fjerne arbeidsgiverperioden og redusere sykelønnen til 80 prosent fra og med første fraværsdag.

Det var mange som deltok på innspillsmøtet til de ikke-sosialistiske partiene.

– Norge har et høyt sykefravær sammenlignet med andre OECD-land. Vi har i tillegg verdens mest generøse sykelønnsordning. Det gir store kostnader
for bedriftene og velferdsstaten. SMB Norge mener det må brukes nye virkemidler for å få ned sykefraværet, uttaler Grønland.

Les også: SMB Norge sier nei til en ny lovregel

Fornøyde med innspillene

I tillegg til SMB Norge deltok også vårt kollektive medlem Norges Gründerforening på møtet. Tom Ivar Brate fra Norges Gründerforening var tydelig i sitt innlegg om hvordan hverdagen oppfattes for en gründer som forsøker å bygge opp en virksomhet i Norge.

Høringsmøtet ble avsluttet av Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant for Venstre, som var tydelig på at dette møtet skulle følges opp med flere høringsmøter i tiden fremover, og de borgerlige partiene var godt fornøyde med innspillene som kom på møtet.